รายชื่อประเทศในล่กใบนี้

1.ประเทศเทย 2.ประเทศยุ่นปี่ 3.ประเทศเกาเหลา 4.ประเทศเศษฝรั่ง

________________________________________________________________________________________________ มาช่วยกันเติมให้สมบูรณ์ในฐานะชาววิเกรียนพีเดียหรือไร้สาระนุกรมด้วยกัน