เรื่องที่หลายๆคนสนใจ และเอาเป็นเอาตายกับมันเป็นอย่างมาก

ทั้งๆที่มันไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปทางไหนเสียด้วยซ้ำไป