หน้าคนในเมืองส่วนใหญ่

สื่อเทียมบางสื่อได้อ้างว่าแม้วมีด้านเพียงสี่ด้านหรือสี่มุม โดยไม่สนใจเลยว่าวงกลมนั้นมีมุมอยู่นับไม่ถ้วนมุม (อันที่จริง จำนวนด้านของแม้วคืออินฟินิตี้เช่นกัน)

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล