ติดคุก คือ การเข้าไปอยู่ในคุก โดยส่วนใหญ่จะโดนตำกวดหรือศาลเป็นผู้จับยัดเข้าไปเพราะทำผิดกฎหมู่

คุกของประเทศเทยนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ผู้คนพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ติดคุก

วิธีที่จะไม่ต้องติดคุก หรือออกจากคุกด้วยความรวดเร็วแก้ไข

บุคคลที่เคยติดคุกแก้ไข

บุคคลที่เกือบจะติดคุก แต่รอดไปได้แก้ไข