ตุ๊ดถีบชัย ผ่อนผีบุลด็อก

พลโทตุ๊ดถีบชัย ผ่อนผีบุลด๊อก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพแบก และผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพแบกช่อง ห่า (ททบ.ห่า)

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล