นครแอตแลนติก เป็นนครใต้ทะเลน้ำจืดเพียงแห่งเดียวของโลก มีพื้นที่มากกว่า10,000เอเคอร์ เป็นเมืองแห่งแอตแลนเตียนเงือกครึ่งคนครึ่งปลาสลิด และยังเป็นเมืองที่เป็นที่พักอาศัยของปลาสลิดกว่า80%ของโลกอีกด้วย เมืองแห่งนี้มีประวัติยาวนานหลายพันปี ปัจจุบันปกครองโดยเบนซ์ เดอะ โฟรเซ่น ปริ้นเซส