คำว่าป้อม ท่านอาจหมายถึง

  1. รองนายีรัฐมนตร๊ก บิ๊กป้อม นักยืมนาฬิกาเพื่อน
  2. ป้อมปืน ปืนใหญ่ติดตั้งเฉพาะจุดหรือปืนกลก็ได้
  3. ป้อมปราการ อาคารขนาดใหญ่สำหรับการทเห่อ
  4. มะขามป้อม