พยัคฆ์ดิน น้ำ ลม ไฟ

พยัคฆ์ดิน น้ำ ลมไฟรวม4ดารายอดฮิตแห่งเคเบิ้ลบีม เรตตี้งเริ่มที่16.9ตอนนี้18.5ลำดับ3 ของเคเบิ้ลบีมแห่งปี2554

ตัวละครแก้ไข

พ.ต.ท.วายุ อัครมหาเศรษฐี มีพลังวิเศษลมทุกชนิด หายตัวได้ ใช้จิต ฟังได้ยินระยะไกล กระสุนทะลุตัวได้ผ่านสิ่งกีดขวาง ใช้อาวุธไม่พลาดเป้า

พ.ต.ท.ปฐพี อัครมหาเศรษฐี มีพลังวิเศษดินทั้งหมดดำดินได้ พรางตัวได้ฟังเสียงระยะไกลครั้งละ 2ชั่วโมงต่อสู้ได้ทั้งมวยและเทวันโด

พ.ต.ต.ธารา อัครมหาเศรษฐี สามารถอยู่ใต้น้ำได้นาน เป็นวันๆ มีพลังน้ำทุกชนิด แต่พลังฝนยังทำไม่ได้แล้วสุดท้ายทำสำเร็จ

พ.ต.ต.อัคนี อัครมหาเศรษฐี ใช้พลังไฟทุกชนิด เริ่มพ่นไฟได้

ร.ต.ท.คุณนาย วาริน อัครมหาเศรษฐีหญิงแกร่ งสามารถ ใช้อาวุธทุกชนิด

นักแสดงแก้ไข