คำว่าพลังลึกลับ นั้นเป็นข้อมูลปกปิดซึ่งใช้โดยท่านผู้นั้น การเปิดเผยชื่อของพลังลึกลับนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะหากพูดออกมาจนถึงหูท่านผู้นั้นอาจถูกพลังลึกลับเข้าทำร้ายจนแท้งลูกเสียผู้เสียคนได้

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

คำจำกัดความแก้ไข

พลังลึกลับ หมายความถึง พลังบางอย่างที่สามารถส่งผลเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ โดยที่พลังนั้นจะอยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ กฏเกมส์ หรือกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ และกฏหมู่ ซึ่งมันจะถูกใช้โดยผู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆบางคน ซึ่งในที่นี้คือท่านผู้นั้น

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามาจากไหน และบางคนก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริง หรือบางคนรู้ แต่มิอาจจะพูดออกมาได้ เพราะผู้ที่มีพลังนั้นๆ คือท่านผู้นั้น และพลังนั้นมันคือข้อมูลปกปิด

การกำเนิดแก้ไข

กำเนิดโดยท่านผู้นั้น นอกเหนือจากนี้คือ ข้อมูลปกปิด

ประวัติการใช้งานแก้ไข

ใช้กันบ่อย ใช้กันมากกับทุกชนชั้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อมูลปกปิด เพื่อให้ได้มาซึ่งพลัง อำนาจ และเงินตรา โดยพลังลึกลับนี้ว่ากันว่ามีส่วนในการผลักดันให้กับเหล่าข้อมูลปกปิดสามารถครอบครองประเทศและแหกตาประชาชนถึง9ใน10ส่วนเลยทีเดียว

นอกจากนี้ คนที่อยู่ในระบบของข้อมูลปกปิดก็มีส่วนร่วมในนี้แทบจะร้อยทั้งร้อยเลยก็ว่าได้

ผู้ใช้แก้ไข

มีใช้กันแพร่หลาย แต่ผู้ใช้ที่สำคัญคือ

ประเภทของพลังลึกลับแก้ไข

ประเภทของพลังลึกลับถูกเรียกอย่างง่ายๆว่า 4 ส(กับอีก1 ศ)

  1. เสียง หมายถึงการใช้เสียงเข้ามากเข้าว่าในที่นี้มักจะใช้ได้กับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาต่างๆ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือรัฐสภา และม็อบที่อยู่ข้างหน้าของรัฐสภาที่ว่าก่อนหน้านี้
  2. ส่วย หมายถึงการใช้เงินยื่นให้ท่านผู้นั้นเพื่อให้ท่านสามารถเปลี่ยนใจหันมาใช้พลังลึกลับมาช่วยเราได้
  3. เส้น หมายถึงความสัมพันธ์ อาทิเช่นเพื่อฝูงหรือคนรู้จัก ซึ่งข้อมูลปกปิด เป็นประเทศแห่งความเมตตาและเอื้ออาทรดังนั้นท่านผู้นั้นจึงมักจะเมตตากับผู้ที่รู้จักตนเองเสมอ
  4. สาดศักดิ์ หมายถึงชื่อเสียง โดยมักเกิดขึ้นกับท่านผู้นั้นโดยตรง เนื่องจากสังคมของข้อมูลปกปิด เป็นประเทศแห่งความเกรงใจ ดังนั้นจึงมักเกิดพลังลึกลับเอื้อประโยชน์กับท่านผู้นั้นอยู่เสมอ
  5. สิทธิ์ หมายถึงท่านผู้นั้นที่มีอภิสิทธิ์และโอกาสหรือกระทั่งมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ และกฏหมายของคนในสังคมได้ ใช้เรื่องนั้นมาเป็นพลังลึกลับให้กับตนเอง
  6. เสียบ หมายถึงการถ่ายทอดพลังไปที่อีกคนและมักจะเป็นเมีย

ดูเพิ่มเติมแก้ไข