พลังสามดัชนีอรหันต์

Cquote1.png หนึ่งนิ้วแตะตรงจุดคงทง(Ctrl) หนึ่งนิ้วสัมผัสตรงอะติเนก(alt) จี้จุดสำคัญที่จุดเดน(delete) ซ้ำๆ กระแทกกระทั้นจนกระทั่งมันดับลง Cquote2.png
บิน เกตุกำลังนิยามวิชาสามดัชนีอรหันต์
CtrlAltDelposter.jpg

พลังสามดัชนีอรหันต์ เป็นวิชาลับสุดยอดแห่งสำนักเสี้ยมลิ้มหยีอันโด่งดัง ที่ถูกผนวกเข้ากับระบบพหุบัญชร เป็นรูปแบบหนึ่งในอภิมหาวิชามารของบิน เกตุ


โครง บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล