ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกย์"

เพิ่มขึ้น 47 ไบต์ ,  22:48, 15 พฤศจิกายน 2554
ประเภทของเกย์
(ประเภทของเกย์)
(ประเภทของเกย์)
* เกย์รุก คือ เกย์ที่มีหน้าที่เอาอย่างเดียว โดยเกย์รุก จะเอาได้ทั้งเกย์รับ เกย์โบ๊ท หรือเกย์รุกด้วยกันแต่จะกระทำแบบที่เขาเรียกว่า 69 หรือ ฟันดาบ
* เกย์รับ คือ เกย์ที่มีหน้าที่ให้รุกเอาทางทวารหนัก เกย์ประเภทนี้จะไม่ชอบเอา
* เกย์โบ๊ท คือ ได้ทั้ง2อย่าง จะรุกหรือรับก็ได้ เกย์โบ๊ทจะชื่นชอบและเล่นได้ทั้งของตัวเองและ เล่นของแฟนได้ทั้งหมด ให้แฟนเล่น ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น จับ ชัก รุก รับ หรือ อม
ซึ่งพบว่าในปัจจุบันและอนาคต เกย์โบ๊ทมีจำนวนมากที่สุด เพราะคุณเคยเอาและเคยโดนเอามาแล้ว
เกย์โบ๊ท อาจมาจากเกย์รุกที่อยากลองรับดูแล้วจึงกลายเป็นโบ๊ทได้ หรือเกย์รับที่อยากลองเอาดูจึงกลายมาเป็นโบ๊ทได้เช่นกัน
84

การแก้ไข