ภาษา คือ สิ่งที่ใช้สื่อสารกับคนด้วยกัน ต่างชาติ ก็ต่างภาษา สำหรับในประเทศเทย ก็ใช้ภาษาเทย แต่ ภาษาสากลของโลก คือ ภาษาอังเกรียน แต่บางครั้งก็มีการเรียนภาษาที่สามด้วย

ภาษาประจำชาติแก้ไข

ภาษาประจำชาติ หรือ ภาษาที่หนึ่ง คือ ภาษาของชาติ ซึ่ง ของประเทศเทย คือ ภาษาเทย

ภาษาเทยแก้ไข

ภาษาเทย คือ ภาษาประจำชาติของประเทศเทย สร้างโดย ท่านผู้นั้น

ภาษาสากลแก้ไข

ภาษาสากล หรือ ภาษาที่สอง คือ ภาษาที่ใช้ทั่วโลก ซึ่งก็คือ ภาษาอังเกรียน

ภาษาอังเกรียนแก้ไข

ภาษาอังเกรียนคือภาษาที่ใช้กันทั่วโลก เพราะอังเกรียนและอเมริเกย์เป็นประเทศมหาอำนาจบนโลก

ภาษาที่สามแก้ไข

ภาษาที่สาม คือ ไม่ใช่ภาษาของชาติ ไม่ใช่ภาษาภาษาสากล ไม่ใช่ภาษาอังเกรียน

วิชาภาษาที่สามแก้ไข

ภาษาที่สามคือวิชาเพิ่มเติมออกมา โดยเฉพาะสายศิลป์หรือสายภาษาที่มีการเรียนวิชานี้ ภาษาเหล่านี้ เช่น ภาษาเจี๊ยว ภาษายุ่นปี่ ภาษาเกาเหลา ภาษาเศษฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ใช้เท่าภาษาสากล แต่บางคนก็ต้องใช้

ภาษาต่างดาวแก้ไข

ภาษาต่างดาว ภาษานี้ไม่มีบนโลก เป็นภาษาของมนุษย์ต่างดาว มีความใกล้เคียงภาษาเทพ

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล