ภาษาเทย (ภาษาปะกิด:Thaey) คือภาษาทางเกรียนของประเทศเทย ภาษาเทยจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเทยอิสระ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มภาษาคนแคระ ซึ่งมีต้นกำเนิดบริเวณทางตอนตะวันตกของประเทศเจี๊ยว ทางตอนเหนือบร๊ะม่า ทางตอนตะวันใต้ของล้าว และทางตอนตะวันออกของเวียดกาม ซึ่งเมพบางคนอาจคิดว่า ภาษาเทยมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภาษาเมียเลซา-ฟิลิปปวย-อินโดเนยซวย กลุ่มภาษาเขมียว-เวียดกาม กลุ่มภาษาไชหน้า-บร๊ะม่า-ที้เบด และกลุ่มภาษายุ่นปี่-โอตาคุ

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!
แกรมมานาซี.jpg
พิมพ์ให้มันถูกๆ สิวะ!

หน่วยเอสเอสตรวจพบคำที่จงใจพิมพ์ผิดหรือใช้ผิดหลักไวยากรณ์คือคำว่า
บทความนี้วิบัติ ไอ้-่า!!! ราดซะบัณเฑาะก์เกย์ยะสภาอยากเขียนให้มันถูกกว่านี้สิวะ!
แต่ไม่ต้องแก้เพราะที่นี่คือไร้สาระนุกรม และท่านผู้นำจับพวกคนเขียนไปรมแก๊สหมดแล้ว

ภาษาเทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงชัดเจนเหมือนกับภาษาเจี๊ยว และออกเสียงฉีกคำ ทำให้ฝรั่งมังค่าคิดว่าภาษาเทยยากมาก เนื่องจากการออกเสียงระดับเสียงที่ยุ่งยาก และการสะกดที่ง่ายแต่ซับซ้อน ภาษาเทยมีสำเนียงตั้ง 13 สำเนียง คือ สำเนียงมาตรฐาน สำเนียงเกาเหลา สำเนียงบร๊ะม่าผสม สำเนียงเมพ สำเนียงไชหน้าผสม สำเนียงเกรียน สำเนียงช้า สำเนียงเร็ว สำเนียงทอม สำเนียงวิบัติ สำเนียงผสมปะกิด สำเนียงตะบันหมอก สำเนียงล้าวผสม


ชื่อและที่มาแก้ไข

ภาษาเทยเกิดขึ้นในสมัยบร๊ะเจ้าโจ๊กเกอร์ โซคูลเลอร์ ทรงประดิษฐ์พยัญชนะเทย โดยนำเอาอักษรจากภาษาในแถบนี้มาทำให้เป็นพยัญชนะเทย ภาษาเทยได้ปรับปรุงต่อ ๆๆๆ กันมาจนกลายมาเป็นภาษาเทยที่ใช้ในปัจจุบัน ประหลาด พิบูลสงกรานต์(บิดาแห่งความวิบัติ) ได้นำชื่อนี้ไปเป็นชื่อของประเทศ เนื่องจากต้องการให้ชื่อประเทศตรงกับชื่อภาษาภายในยุคเผด็จการประชาธิปไตย(มั้ง?) นักโบรานแคะดีบางพวกกล่าวว่า "ภาษาเทยมาจากกลุ่มเทยที่อปปะยพมาจาก ประเทศเจี๊ยวตอนกลาง ทำให้การออกเสียงของภาษาน้อยลง เพราะระดับของเจี๊ยวไม่พอ จึงไม่อาจออกเสียงตามสำเนียงเดิมได้" ภาษาเทยในปัจจุบันได้วิบัติพัฒนาเปลี่ยนไปโดยกลุ่มของพวกเกรียน แว๊น สก๊อย ติ่งหู ร่าน บางพวก(ย้ำ! บางพวก) ทำให้เราได้ใช้ภาษาเทยจนมาถึงทุกวันนี้(ใช่เหรอวะ?) เราจึงต้องสำนึกในการรักษาความเป็นเทยด้วยนะฮะ

การยืมคำจากภาษาอื่นๆแก้ไข

ภาษาเทยเป็นภาษาที่ยืมคำจากภาษาอื่นๆสูงมาก โดยเฉพาะภาษาอินเดือย ภาษาล้าว ภาษาเขมียว ภาษาเจี๊ยว ภาษายุ่นปี่ และภาษาปะกิด โดยสามารถนำคำจากภาษาหนึ่งไปซ้อนกับภาษาหนึ่ง และสามารถดัดแปลงคำยืมให้เป็นแบบที่คงความเป็นคำที่ยืมจากภาษาหนึ่งได้ดีที่สุด

ภาสาเทย(วิบัติ)สมัยท่าน ประหลาด พิบูลสงกรานต์แก้ไข

ภาสาเทยสมัยท่าน ประหลาด พิบูลสงกรานต์ เป็นบิดาแห่งภาสาวิบัติ อย่างแท้จริง ด้วยท่านได้ทำกานปรับปรุงภาสาเทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่เนื่องด้วยจากกานปรับปรุงภาสาเทยทำให้ภาสาวิบัติขึ้น ได้ตัดพยัญขนะบางตัวออกไป ดังที่ได้กล่าวในประกาสนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย ได้ระบุแว่ "ด้วยรัถบาลนั่งคิดในห้องนอนเห็นแว่ ภาสาไทยย่อมเป็นเครื่องหมายสแดงวัธนธรรมของชาติเทยยยย สมควนได้รับการบำรวงส่งเสิมไห้ดีขึ้นกว่านี้ตามที่คนะกรรมการได้ตะบี้ตะบันนั่งคิด นอนคิด หลายเดือน ไห้สมกับความเคียดสวดดดดย๊อดดดดดดดของท่านปู๊นำ ซึ่งกำลังทำดำเนินกาน น คนะนี้...." ต่อมาในสมัยรัถบาลของกลวง มีภัยแก่วงศ์ ได๋มีกานประกาสให้ยกเลียกการใช้ภาสาวิบัติของท่าน ประหลาด ถึงท่าน ประหลาดจะทำรัถประจานอีกครั้งแต่ก็มิได๋นำกลับมไช้อีกเลย เพราะ ราสดรเห็นแล้วมันขัดไจตะเอง

ประเภทของภาษาเทยแก้ไข

เรารู้อยู่แล้วว่าชนชาวเทยนั่นมีหลายเผ่าพันธ์ุ และมาจากหลากหลายที่ ทำให้เกิดภาษาเทยหลากหลายมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.ภาษาเทยแก้ไข

ภาษาเทยคือภาษาเทยที่สามารถพูด อ่าน เขียน เปลี่ยนแปลง วิบัติ(ไม่น่าจะใช่)ได้อย่างถูกต้อง ภาษาเทยที่ถูกต้องมักจะมีการหันลิ้นเพื่อให้เกิดอารมณ์ความถูกต้องในการออกเสียงในการออกเสียงโดยเฉพาะ ล ลิง ต้องเป็น ล ลิง ร เรือ ต้องเป็น ร เรือ ยกเว้นลิงนั่งอยู่ในเรือ หรือเรือนั่งอยู่ในลิง(?) หรือเรือพัง ในการเขียนนั่นห้ามมีการเขียนวิบัติเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้เรือล้มภาษาเทยเหมาะความดี โดยเฉพาะกลุ่มของพวกครูบางท่าน ควรใช้ให้ถูกหลักราชบัณเฑาะก์นะยะสถานเท่านั้น ถ้าใช้อย่างอื่นมันไม่ถูกตามภาษาเทย

ตัวอย่างของภาษาที่วิบัติ

 • ตะเอง
 • นู๋
 • งัยแก
 • ขอบคุน
 • แสรด, สรัส, สาส(หันลิ้นด้วยนะยะ! เดี๋ยวไม่มีอารมณ์ความถูกต้อง)
 • อะรัย

คำที่ถูกต้องมันต้องอย่างนี้

 • ตัวเอง
 • หนู
 • ไงแก
 • ขอบคุณ
 • สัตว์
 • อะไร

นอกจากนั้นยังมีรางวัลผู้ใช้ภาษาเทยดีเด่นประจำปีโดยกรมส่งเสรือม เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ใช้ภาษาเทยได้ถูกต้อง โดยต้องเป็นสัญชาติเทย ใช้ภาษาเทย เป็นคนเทย สืบสานเทย อนุรักษ์เทย ศึกษาเทย(สรุปแล้วต้องมีแต่เทย)


พยัญชนะเทยแก้ไข

พยัญชนะเทยมีที่มาจากการพ่อขุนรามคามแห้งมหาราช ได๋ทำการประดิษฐ์อักษรเทยขึ้นมาโดยนำมาจากภาษาอื่นในแถบนี้ ในสมัยต่อมาได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพยัญชนะมีทั้งหมด 44 ตัว ตามหลักการของภาษา(ส่วนเรื่องอักษรมันก็มีตามนั้นแหละโว้ย!!!) เรียงลำดับตั้งแต่ตัวอักษร ก-ฮ

ตัวอย่าง ตัวอักษร ก-ฮ ฉบับแปลง

 • . เอ๋ย แกงไก่ (อร่อย)
 • . ไข่ ใครเค้า
 • . ขวด เม้า เมา
 • . ควาย เข้าโรงเชือด (อันนี้แถ )
 • . ฅน รูปหล่อ
 • . ระฆัง ขว้างหมา
 • . งู ไล่ฆ่า
 • . จาน จาพนม
 • . ฉิ่ง ตีมันส์
 • . ช้าง เสพสม
 • . โซ่ รูดนม
 • . กับเฌอ เป็นใคร
 • . หญิง ฌัชชา ( ดารา )
 • . ชฎา หลวมไป
 • . ปฏัก ทิ่มตาเข้าให้
 • . ฐาน เข้ามาบุญครอง
 • . นางมณโฑ หน้าลาว
 • . ผู้เฒ่า โดนส่อง
 • . เณร นั่งยองๆ
 • . เด็ก โดนตี
 • . เต่า หลังโหนก
 • . ถุง โบกขน ( อิอิ )
 • . ทหาร จ๊นจน
 • . ธง คนเมิน
 • . หนู ฟักไข่
 • . ใบไม้ ทับขน
 • . ปลา ตาระบม
 • . ผึ้ง นมโต (พุ่มพวง)
 • . ฝา ข้างบ้าน
 • . พาน ใส่หมั่นโถว
 • . ฟัน เคี้ยวแตงโม
 • . สำเภา พายไป
 • . ม้า ยึกยัก
 • . ยักษ์ เยี่ยวใหญ่
 • . เรื่อ จมไป
 • . ลิง ตกราว
 • . แหวน ฐิติมา
 • . ศาลา น่ารูดเสา
 • . บอฤๅษี ขนยาว
 • . เสือ ดินแดง
 • . หีบ (ฝา)ไกล้อ้า
 • . จุฬา ท่าสยอง
 • . อ่าง นวลน้อง ( ชูวิทย์ )
 • . นกฮูก ตาโบ๋

รายชื่อ ก-ฮ ที่เคยมีมาแก้ไข

ภาษาวิบัติแก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ ภาษาวิบัติ
 
ตัวอย่างของเด็กเทยที่ใช้ภาษาวิบัติเป็นจิดจัย
 
หน้าตาของ จอมพลป. พิบูลสงกรานต์(ประหลาด ขีดละสตางค์) บิดาแห่งภาษาวิบัติเทย
 
ท่านปู้นำ อะเด้า ซิดเล้อโมโหเมื่อมีปู้พิมพ์ผิด

ภาษาวิบัติ คือคำพูดที่ไม่ได้รับการยินยอมให้ใช้ทั่วไปในระดับสากล หากแต่ใช้พูดกันเองในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือในกลุ่มวัยรุ่น โดยมักจะได้รับการต่อต้านจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอยู่เสมอ สำหรับในภาษาเทย มีที่มา ไม่มีดักฐานปรากฏแน่ชั๊ด แต่อาจเดาได้ว่าเริ่มขึ้นมาในช่วงจุแร๊ดสิคป๊าคก่อนที่ด.ช.ทุจศิล กินชะมัดจะขึ้นมาเป็นนายยกรัดตัวเอง ประชันชนในยุคนั้นจึงไม่มีทางเลือก ทำให้ต้องเสือกหาวิธีพิมพ์แมสเซจที่น้อยกว่าเพื่อค่าส่งที่ถูกกว่า ทำให้ภาษาวิบัดเริ่มฟักตัวขึ้นในยุคนั้น ตัวอย่างคำวิบัติในภาษาเทย เช่น ตะเอง(ตัวเอง) ขอบคุง(ขอบคุณ) เทอ(เธอ) จัย(ใจ) เป็นต้น ภาษาวิบัติเป็นที่นิยมในหลากหลายหมู่ เช่น หมู่ผู้ขับมอร์เตอร์ไซด์เกรียนๆ(แว๊น) หมู่ผู้ซ้อนท้ายเกรียน(สก๊อย) เป็นต้น นอกจากยังมีกลุ่มโชว์Inwที่สามารถนำคำในภาษาเทยไปผสมกับพยัญชนะของภาษาปะกิดอีก้วย กลุ่มผู้ก่อภาษาวิบัติ(และใช้ด้วย)

 • ผู้ขับมอร์เตอร์ไซด์เกรียนๆ(แว๊น)
 • ผู้ซ้อนท้ายเกรียน(สก๊อย)
 • ผู้ใช้หน้าตาคนอื่นหาผัว(ร่าน)
 • ผู้ใช้คลั่งใคร้ดาราเกาเหลา(ติ่งหู)
 • ผู้ใช้เว็บบอร์ดบางคน
 • ผู้ใช้แชทบางคน
 • ผู้ใช้ฮิห้าหลายคน
 • ผู้ใช้เฟคบุ๊คหลายคน
 • ผู้ใช้ทเว่อร์ติ๊ดหลายราย (เนื่องด้วยทเว่อร์ติ๊ดมีขีดจำกัดคือไม่เกิน 140 ตัวอักษรนั่นเอง)
 • ตามแชทในเกมส์ออนไลน์

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยเทยแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สำนวนเทย
 • ไม่เห็นโลงศพ มาผิดศาลา
 • ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแอพ
 • น้ำขึ้นให้รีบตัก น้ำหมักต้องป้าเช็ง
 • ทำดีได้ดี แต่บางทีไม่ได้ใจ
 • รู้แฟน รู้เรา รบร้อยครั้ง แต่ดันแพ้ทุกครั้ง
 • น้ำมา ขนของขึ้น น้ำลด ขนของลง
 • รักดีหามจั่ว รักชั่วหามโลง
 • หนีเสือ ปะเมีย
 • ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องได้กัน
 • กำขี้ ดีกว่ากำตด กำขี้สด กำตดดีกว่า
 • หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
 • เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหาศพ
 • แพ้เป็นพระ ชนะมีงโกง
 • การบ้านคือยาพิษ
 • เสาร์อาทิตย์คือสวรรค์
 • นรกคือวันจันทร์
 • วันสอบนั้นคือวันตาย
 • เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน
 • อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย เปิด Wi-Fi ให้หลานท่านเล่น
 • เห็นช้างขี้ ขี้ตามทำไม?
 • น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นกูไม่อาบ
 • เห็นงานเป็นลม เห็นนนมสู้ตาย
 • น้ำท่วมทุ่ง ยุ่งไรเขา
 • อ่านหนังสือวันละหน้า ยาบ้าวันละเม็ด
 • ปิดน้ำปิดไฟ ปิดทำไมบ้านรวย
 • ชีวิตสดใส ขาดเธอไปก็มืดมน
 • ยิงปืนนัดเดียว ติดคุกหัวโต
 • สำเนียงส่อภาษา กริยามี ๓ ช่อง
 • ระยะทางพิสูจน์ม้า นาฬิกาพิสูจน์คน
 • ชาติชายทหารรับใช้ ๒ ปี รับใช้สตรีตลอดชีวิต
 • ความรักเหมือน "ยาพิษ" แต่ "ชีวิตเป็นของเรา"
 • ทำใจให้เป็นเพชรแท้ ไม่แพ้อะไรเสียอย่าง
 • ชาวบ้านขอน้ำ เจ้าเมืองซื้อเรือ
 • ต้องทำอย่างไรเพื่อประเทศไทย ต้องทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำเดิม
 • ฉันยังมีความหวัง เชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิม

การสอนภาษาเทยแก้ไข

 
แบบเรียนภาษาเทย สามเกลอขยันรั่ว (พล นิกร กิมหงวน) ไม่ใช่! ผิด ๆ
 
ตัวอย่างแบบเรียนภาษาเทยชั้นประถมเศือกษา ชุด มานี้ มานะ ปิตะ ซูจัย ของเด็กป.1

ประเทศเทยได้มีการจัดสอนภาษาเทยตามแบบของกระทรวงศึกษาพิการได้ทำการจัดทำหนังสือแบบเรียน ดังนี้

 • จินดามันนี่ - แต่งโดยบร๊ะโฮร่าธิบเลว ส่วนใหญ่เน้นเรื่องคำและแต่งกาพย์ โคลง ฉันท์ ถอดรหัสกลบทเหมือนไม่ใช่แบบเรียนภาษาเทย ใช้สอนให้กับพวกชนชั้นดาดฟ้า สนใจสามารถหาอ่านได้ที่เว็บวชิรญาณ
 • แบบหัดท่อง ก ข ก กา
 • แบบเรียนเร๊วเร็วใหม่ม๊าก - เป็นบทเรียนที่ท่านผู้นั้นได้ไปเห็นเด็กบ้านนอกคอกนาเรียนหนังสือหลวง แต่เรียน ๆ ลืม ๆ เพราะต้องช่วยพ่อกับแม่ทำงาน ทำฟาร์ม ลงดันเจี้ยน ฯลฯ เลยคิดแต่งหนังสือขึ้นมาใหม่ให้ไม่ปวดสมองแบบพวกหนังสือข้างบน โดยนำเอาพยัญชนะมาผูกเป็นคำในชีวิตประจำวัน เช่น ก.โกงกิน ข.ขายชาติ ค.ค้าหุ้น ฆ.โฆษณา เป็นต้น จนทำให้ประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะว่าไม่ค่อยปวดสมองกว่าของเดิม
 • แบบเรียนภาษาเทย นิทานพันบรรทัด - จริง ๆ ร้อยบรรทัด
 • แบบเรียนภาษาเทยชั้นประถมเศือกษา ชุด มานี้ มานะ ปิตะ ซูจัย
 • แบบเรียนภาษาเทยชั้นประถมเศือกษา ชุด แกร้ว กร้า
 • แบบเรียนภาษาเทยชั้นประถมเศือกษา ชุด ภาษาพาตี้

ตัวอย่างการสอนภาษาเทยแก้ไข

คลิปการสอนภาษาเทยให้กับชาวต่างชาติในDotA 2 โดยใช้เทคนิคการแฝงความหมายโดยตรง สอนโดยอาจารย์เอ๊กอี้~~เอ็ก~~เอ้ก~!~~เอก

รายการภาษาเทยเมียวันละคำ โดย ช่องเทพเทยไทย

คำวิจารณ์(มีอยู่แล้ว)แก้ไข

บทความที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล