รายชื่อผู้นำรัฐเสียว

ผู้นำสาธารณรัฐรัฐเสียวแก้ไข

ผู้นำก้อนหน้านั้น

ประธานาทิปบ่เลวแห่งสาธารณรัฐเสียว
# iรูป ชื่อ ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง พรรคการเมีย
1   กีกี้ หละว่ะ
(บ.ศ. 1000800601-1000900205)
2 มีนายน บ.ศ. 1000900107 8 การั๊กกาดาคม บ.ศ. 1000900107 ขาแดก
2   อาเล็กสัสเด้อ แค่กินสุกี้
(บ.ศ. 1000800801-1000900700)
8 การั๊กกาดาคม บ.ศ. 1000900107 25 ตุลายน บ.ศ. 1000900107 สังคัง-ปฎิว้ากนิยม

ผู้นำสหภาพโวเสี้ยตแก้ไข

ชื่อ
(เกิด-ตาย)
รูป ระยะนั่งเก้าอี้ ปอลิง ตำแหน่งการเมีย ผลงานเลวดีเด่น
วลาดิผัวร์ เลนอิน
(บ.ศ. 100080070–1000900204)
  30 ธันวายน บ.ศ. 1000900202

21 มกรายน บ.ศ. 1000900204 (ซี้ม่องเท่ง)
ผู้ก่อตั้งสหภาพโวเสี้ยต (โดยการสนับสนุนจากยันละเมอ) ด้วยพลังแห่งชนชั้นแรงงาน! เป็นหัวหน้าพรรคบ่เสียวิก ตั้งแต่ บ.ศ. 1000900107 จนกระทั้งลาโลกไปในปี 1000900204 (จากกระสุนติดคอ) ประธานสปาคอมอซวย คณะคอมมิสซาประชาชน (คมปช.) ลัทธิเลนอินนิด
สงครามกลางเมืองรัฐเสียว (บ.ศ. 1000900107–203)
• นําลัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้คนแรก
นโยบายเศรษกิจใหม่ (บ.ศ. 1000900201–208)
โจรเซฟ สตาลิน
(บ.ศ. 1000800708–บ.ศ. 1000900503)
  21 มกรายน บ.ศ. 1000900204

5 มีนายน บ.ศ. 1000900503 (ซี้ม่องเท่ง)
ผู้นำหลังจากการซี้ม่องของเลนอินและระหว่างสงครามชิงถ้วยฟุตบอลโลกครั้งที่สอง เป็นที่รู้จักจากนโยบายนารวมและคุกกูลัก เมียเลขาทั่วไปแห่งพรรคคอมมิวนิสต์
(บ.ศ. 1000900202–1000900502)
ประธาน
คณะร๊ฐมนตร๊ก
เป็นผู้ชาบูลัทธิภราดรภาพแห่งน็อต
สร้างยูริ พลังจิต
นารวม
• คุกกูลักเธอ
• ภาวะอดตายในยูเคย (บ.ศ. 1000900300)
หนี้ติดตา กรูเทพ
(บ.ศ. 1000800904–1000900701)
14 กันยุงคม บ.ศ. 1000900503

14 ตุลายน บ.ศ. 1000900604
ได้เป็นผู้นำหลังจากทำการเขี่ย กี้กี้ มาเลนขอบ ลูกกระจ๊อกของสตาลินลงจากตำแหน่งได้ จนได้เป็นเลียขาธิการอันดับหนึ่งแห่งพรรคคอมมิวนิสต์และหัวเน่าคณะร๊ฐมนตร๊ก เป็นผู้เกือบทำให้เกิดสงครามชิงถ้วยฟุตบอลโลกครั้งที่สาม ด้วยการเอาจรวดไปติดหน้าบ้านอมาริเกย์ ด้วยสาเหตุที่ว่ามา เขาเลยถูกเลโอนิด เบรกเนฟ ก่อรัฐประจาน ถอดลงจากเก้าอี้ เลียขาธิการอันดับหนึ่ง
แห่งพรรคคอมมิวนิสต์
วิกฤตการนิวเคลียร์คิ้วบ้า
การยุบคุกกูลัก (บ.ศ. 1000900506–604)
• ส่งเสริมศาสนาคนมีการศึกษา
• แตกคอกับประเทศเจี๊ยว
เลโอนิด เบรกเนฟ
(บ.ศ. 100090006–1000900802)
  14 ตุลายน บ.ศ. 1000900604

10 พรึษจิกายน บ.ศ. 1000900802 (ซี้ม่องเท่ง)
ขึ้นเป็นทั่นผู้นำหลังจากถอดนายหนี้ติดตา กรูเทพ ลงจากเก้าอี้ในเดือนตุลายน ค.ศ. 1000900604 เป็นที่รู้จักจากการเป็นยอดนักจูบ จูบไปทั่ว ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง เมียเลขาทั่วไปแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ยุคเสื่อม
สงครามคนเลี้ยงแพะ
• จูบบรรลือโลกกับประทานนาทิปบ่เลวของยันละเมอตะวันออก (ผลงานเบรกเนฟ)
• ส่วนสองคนข้างล่างซีม่องเท่งก่อนได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน...เอวัง
ยูริ แอ่นโต้ปอป
(บ.ศ. 1000900104–1000984)
  10 พรึษจิกายน บ.ศ. 1000900802

9 กุมภายน บ.ศ. 1000900804 (ซี้ม่องเท่ง)
ซี้ม่องเท่งหลังรับตำแหน่งได้ไม่นาน
ก่อนสแตนอิน เชยแน่โก้
(บ.ศ. 1000900101–1000900805)
9 กุมภายน บ.ศ. 1000900804

10 มีนายน บ.ศ. 1000900805 (ซี้ม่องเท่ง)
มีค่าฮีล กอร์บ่ชอบ
(บ.ศ. 1000900301–)
  10 มีนายน บ.ศ. 1000900805

25 ธันวายน บ.ศ. 1000900901
ผู้นำสหภาพโวเสี้ยตคนสุดท้าย เป็นผู้มอบของขวัญวัน X-Mas ที่ดีที่สุดให้แก่ชาวรัฐเสียว ด้วยการเลิกใช้ระบอบคอมมี่ แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบอบธนาธิปไตย ทุกวันนี้ชาวรัฐเสียวยังคงสรรเสริญ เขาอย่างไม่ขาดสาย ล้มระบอบนารวม
เปลี่ยนไปใช้ธนาธิปไตยแทน
ทุบกำแพงบัวร์ดิน
เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้พิซซากระท่อม
นำเข้าอาหารอมาริเกย์
ประทานทิปบ่เลว
(บ.ศ. 1000900900–1000900901)

ผู้นำรัฐเสียวแก้ไข

ประธานาทิปบ่เลวแห่งรัฐเสียว
# รูป ชื่อ ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง ได้รับลากตั้ง พรรคการเมีย
1   โบฤทธิ์ เยลสิ้น
( บ.ศ. 1000900301-20007)
10 การักกาดาค๊ม บ.ศ. 1000900901 31 ธันวายน บ.ศ. 1000900909 บ.ศ. 1000900901 ไม่สังกัดพรรค
บ.ศ. 1000900906
  วลาดิผัวร์ ปูตีน
รักษาการณ์
31 ธันวายน บ.ศ. 1000900909 7 พฤษภายน บ.ศ. 2000
2 วลาดิผัวร์ ปูตีน
(จุติ บ.ศ. 1000900502)
7 พฤษภายน บ.ศ. 2000 7 พฤษภายน บ.ศ. 20008 บ.ศ. 2000
บ.ศ. 20004
3   ดีมิดี เม็ดมาเด็ป
(เกิด บ.ศ. 1000900605)
7 พฤษภายน บ.ศ. 20008 7 พฤษภายน บ.ศ. 2000102 บ.ศ. 20008 ยูไนเต็ดรัสเสียว
4   วลาดิผัวร์ ปูตีน
(จุติ บ.ศ. 1000900502)
7 พฤษภายน บ.ศ. 20008 บ.ศ. 2000207
(โดนพวกคอมมิวนิสต์ทำรัฐประจาน)
บ.ศ. 2000102
บ.ศ. 2000108 ไม่สังกัดพรรค

ผู้นำสหภาพโวเสี้ยต (ฟื้นฟู)แก้ไข

ผู้นำรัฐเสียว (ฟื้นฟู)แก้ไข

จักรวรรดิยูริแก้ไข

ลัทธิภราดรภาพแห่งน็อตแก้ไข

 • เคน(2106-2136)
 • ภราดามาร์กซิออน(2136-2137)

กลับมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้จักรวรรดิสลาฟแก้ไข

ราชวงศ์มาคารอฟแก้ไข

 • อีวานที่7(2137-2153)
 • ปีเตอร์ที่4(2153-2166)
 • อเล็กซานเดอร์ที่4(2166-2185)
 • อเล็กซานเดอร์ที่5(2185-2208)
 • อเล็กซานเดอร์ที่6(2208-2225)
 • ฟีโอดอร์ที่4(2225-2232)
 • อเล็กซิสที่2(2232-2246)
 • วาซีลีที่5(2246-2268)
 • อีวานที่8(2268-2279)
 • ฟีโอดอร์ที่5(2279-2291)
 • วาซีลีที่6(2291-2304)
 • อเล็กซานเดอร์ที่7(2304-2315)
 • วาซีลีที่7(2315-2336)
 • ปอลที่2(2336-2340)
 • นิโคลัสที่3(2340-2367)
 • ปีเตอร์ที่5(2367-2399)
 • อเล็กซิสที่3(2399-2422)
 • อีวานที่9(2422-2443)
 • นิโคลัสที่4(2443-2460)
 • ปอลที่3(2460-2466)
 • นิโคลัสที่5(2466-2473)
 • อเล็กซานเดอร์ที่8(2473-2489)
 • อีวานที่10(2489-2501)
 • วาซีลีที่8(2501-2519)
 • ปอลที่4(2519-2523)
 • อเล็กซานเดอร์ที่9(2523-2544)
 • นิโคลัสที่6(2544-2558)
 • ฟีโอดอร์ที่6(2559-2562)
 • วาซีลีที่9(2562-2570)
 • นิโคลัสที่7(2570-2585)
 • ปอลที่5(2585-2593)
 • อเล็กซิสที่4(2593-2649)