วิกฤตเกรียนแฟนคลับปี2550

บทความวิกฤตเกรียนแฟนคลับปีพ.ศ.2550 เป็นชุดรวมเหตุการณ์ที่แฟนคลับบุกไร้สาระนุกรม ทางผู้ใช้Google ได้ขอรวบรวมเหตุเกรียนดังกล่าวเพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป

จุดเริ่มต้นของเรื่องแก้ไข

  • ผู้ใช้GoogleเขียนบทความSJ
  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล