ไร้ซอร์ซ:วิธีโดนไล่ออกแบบฉับไว

(เปลี่ยนทางมาจาก วิธีโดนไล่ออกแบบฉับไว)

เกลียดเจ้านายโว้ย!!


คำเตือน: การเปิดหน้านี้ในที่ทำงาน อาจจะทำให้คุณโดนไล่ออกได้โดยฉับไว โดยเฉพาะในกรณีที่เจ้านายคุณยืนดูอยู่ข้างหลัง... หันไปสิ