YOU!.jpg
หน้านี้หมายถึงใครฟะ !!

ชาวไร้สาระนุกรมอย่างน้อยคนนึงไม่รู้จักบุคคลในบทความนี้และไม่แน่ใจว่าเขาหรือเธอผู้นี้มีความสำคัญอย่างไร
ถ้าคุณรู้จักบุคคลในบทความนี้และมั่นใจว่าเขาหรือเธอผู้นั้นสมควรจะได้รับการประจานล้อเลียนในไร้สาระนุกรมต่อไป
กรุณาแก้ไขบทความนี้ให้ระบุชัดเจนยิ่งขึ้น หาไม่แล้วเราจะถือว่าเป็นนู้บ
อย่างไรก็ตาม ถ้าคนคนนี้ไม่มีความสำคัญมากพอ แต่ท่านยังประสงค์จะล้อเลียนเขาต่อไปในไร้สาระนุกรม ท่านสามารถเขียนได้ที่ ไร้ชีวประวัติ

ศาสนาวอนเกย์โล่ ถูกเริ่มต้นขึ้นมาโดยทั่นบร๊ะมหาวงกะหรี่หลอดกิออตโตหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือทั่นพรีโม่ (Vongari Primo) จากนั้นก็ถูกสืบทอดไปมาเรื่อยๆ

ศาสนาวอนเกย์โล่แก้ไข

 
ภาพทั่นมหาเมพวองเกย์โล่ขณะทรงพระเก๊ก

ก็อย่างที่ว่า ถูกเริ่มต้นที่ทั่นบร๊ะมหาวอนเกย์โล่ ... หลอดพรีโม่ ประสูติ ณ ประเทศ อีตาหลี (ประเทษนาที่รวมพวกเกย์) จากนั้นเมื่อท่านอายุถึงช่วงวัยกลางคน ก็ได้ตั้งกลุ่มดูแลประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมา นามว่า "มาเฟีย" แล้วท่านก็ชักจะเริ่มรู้สึกเบื่อกับชีวิตประจำวันของทั่นเนื่องจากไม่เคยมีอะไรกับหญิงมาก่อน เพราะมัวตุ๋ยกันเอง ทั่นจึงตัดสินใจมาที่ประเทศยุ่นปี่ เพื่อที่จะหานารีมาเป็นภรรยาของพระองค์

การสืบทอดแก้ไข

บร๊ะมหาเมพพรีโม่ ได้ทรงสืบทอดพลังและตำแหน่งผู้ดูแลความปลอดภัยของเมืองที่มีพระนามว่า "กลุ่มมาเฟีย" โดยผู้ที่สืบทอดจะได้อาวุธที่มีชุดหมีดับเครื่องชน,กระสุนแต๋วแตกเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของตน และ พระธำมรงค์วงกะหรี่ (หรือที่เรียกติดปากกันอย่างเป็นทางการว่า [[วอนเกย์โล่]

 
ภาพทั่นมหาวงกะหรี่พรีโม่ และบร๊ะศาสดา (ผู้สืบทอด) ทั้ง 8 พระองค์ของทั่น

ทั่นพรีโม่ทีงมีบุตรกับนารีที่ญี่ปุ่นและบุตรผู้นั้นก็สืบสายเลือดมาเรื่อยๆ จนถึงศตวรรตที่ 21 บร๊ะมหาศาสนอิเอมิสึเป็นผู้ที่มีสายเลือดของศาสนาวองโกเล่ และอาศัยอยูที่ประเทศยุ่นปี่ เมือง สึนามิโมริ และได้บร๊ะเทพีซาวายดะ นานะ เป็นพระมหาเมียในที่สุด ทั่นอิเอมมิสึได้มีเย๊ดเทพีนานะจนมีบุตร ซึ่งมีพระนามว่า

ทั่นซาวายดะ สึนะโยวซิ้ด

ผู้สืบทอดศาสนารุ่นที่ 10แก้ไข

ทั่นซาวายดะ สึนะโยวซิ้ด มีพระนามสั้นๆว่า บร๊ะจ้าวซืดนะ เป็นผู้มีสายเลือดวอนเกย์โล่โดยแท้ เป็นหลานของหลานของทั่นบร๊ะมหาวอนเกย์โล่หลอดพรีโม่ แต่พระกายาของทั่นไม่รู้ตัวเลยว่ามีสายเลือดแห่งศาสนาวอนเกย์โล่อยู่

 
ทั่นมหาวอนเกย์โล่รุ่นที่ 10 ทั่นเทพเดซิโม่

จนกระทั่งเมื่อทั่นอายุราวๆ 13 ปีได้ ทรงมีบร๊ะอรหัรต์ของศาสนาวอนเกย์โล่ ปรากฏพระกายขึ้น ทั่นผู้นั้นมีพระนามว่า "บร๊ะอรหันต์ผีบอร์น" ซึ่งเป็น 1 ใน [[พระอรหันต์ทั้ง 7 แห่งอัลโกบาเลโน่] บร๊ะผีบอร์นได้เล่าความจริงทั้งหมดให้แก่ทั่นทั่นซืดนะฟัง แต่ทั่นซืดนะก็ทรงไม่ยอมเชื่อ พระผีบอร์น จึงต้องใช้ พระกระสุนแต๋วแตก ยิงใส่ที่กลางพระศิระของทั่นสึนะ ทันใดนั้น ทั่นสึนะ ได้เห็นสัจธรรมและได้ทรงประสูติใหม่ โดยการตะโกนว่า "ว้าย แต๋วแตก!ชั้นจะไปตุ๋ยชายแท้ทุกคนให้หมดโลกเลย ว้าย~!!!" พร้อมกับฉีกพระกายาของทั่นออกมาจากกายาภายใน เป็นพระโหมด ดับเครื่องชน และได้ทรงวิ่งไปสารภาพรักกับนารีที่ทั่นทรงโปรดอย่างรวดเร็ว นารีผู้นั้มีนามว่า ซาซางาวะ เคียวโกะ แต่เมื่อทั่นไปสารภาพแล้วกลับทำให้กิ๊กของนารีผู้นั้นตกใจ จึงขอประมือกับทั่นสึนะ

 
ทั่นบร๊ะเจ้าสึนะขณะทรงอยู่ในโหมดพระแต๋วแตก
 
1 ในบร๊ะอรหันต์ทั้ง 7 แห่งอัลโกบาเลโน่ ...บร๊ะผีบอร์น
 
บร๊ะผีบอร์นทรงแสดงธรรมแก่ทั่นสึนะ
 
บร๊ะผีบอร์นทรงแสดงปาฎิหารณ์ต่อพระพักต์ทั่นสึนะ ..โดยการเสกให้กระสุนเต้นได้

ทรงประมือครั้งแรกแก้ไข

ทางศัตรู (กิ๊กของเคียวโกะ) ทรงท้าทั่นสึนะให้มาประลองเค็นโดกันตัวต่อตัว ...ในขณะที่ประลองบร๊ะผีบอร์นท่านทรงยิงพระกระสุนแต๋วแตกเข้าใส่พระศิระของทั่นสึนะอย่างเต็มๆ ทำให้ทั่นเข้าสู่โหมดพระแต๋วแตกอย่างกระทันหัน!!...

ระหว่างทรงประมือ

ทางฝ่ายศัตรูได้ฟาดดาบลงมาใส่พระพักต์ของทั่นสึนะเต็มๆ แต่ด้วยความเมพของทั่นสึนะ จึงเกิดปาฏิหารณ์ขึ้น ดาบที่ฟาดลงมาใส่พระพักต์ของทั่นกลับหักเสียเอง หักเป็นเสี่ยงๆ โดยที่พระพักต์ของทั่นสึนะไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อย ทั่นสึนะทรงพิโรธและตะครุบฝ่ายศัตรูจากนั้นก็ใช้พระองคชาติอุดเตาศัตรูหมดความเป็นชายจึงทำให้ทั่นสึนะเป็นผู้ชนะไป ส่วนทางโน้นก็นนํ้าลายฟูปากหมดสติไปโดยสิ้นเชิง

วอนเกย์โล่สนิกชนตัวอย่างแก้ไข

sin(A) = ข้าม / ฉาก

cos(A) = ชิด / ฉาก

tan(A) = ข้าม / ชิด

cosec(A) = ฉาก / ข้าม

sec(A) = ฉาก / ชิด

cot(A) = ชิด / ข้าม

1. ทั่นมหาสาวกบร๊ะหัตถ์เบื้องขวาโกตุ๊ดเกย์ระ ห่ายาตด - (ฉายาลลูกอมระเบิด) ทรงเป็นบร๊ะเบ๊ของบร๊ะทั่นสึนะที่ทรงสนิทสนมกันที่สุด (โกตุ๊ดเกย์ระ ทรงเคยเป็นลูกสะหมุนของ อุดซะมะ บินลาดิน มาก่อน เเละเคยอยู่ในศาสนายาราไนก๊า เเต่โดนขับไล่เพราะเป็นผู้สร้างความชิบหายให้เเก่ศาสนา) จึงได้รับเลือกให้เป็นบร๊ะสาวกโดยทั่นได้ครอบครอง "บร๊ะธำรงค์แห่งวายุ" ซึ่งเป็นผู้ดูแลศาสนาธาตุวายุ

2. ทั่นมหาสาวกบร๊ะหัตถ์เบื้อซ้ายยาหมาหมดโต๊ะ ทาเกย์ซิ้ด - เป็นบร๊ะสาวกที่สนิทและรู้ใจที่สุดของบร๊ะทั่นสึนะ จึงได้รับเลือกให้เป็นบร๊ะสาวกโดยทั่นได้ครอบครอง "บร๊ะธำรงค์แห่งพิรุณ" ซึ่งเป็นผู้ดูแลศาสนาธาตุพิรุณ มีคู่ Yaoiคือท่าน ทั่นมหาสาวกบร๊ะหัตถ์เบื้องขวาโกคุเดระ ห่ายาตด 8059

3. ผู้คุมกฎแห่งศาสนาฮิๆๆๆบ้าริ เคี้ยวหญ้า - เป็นผู้คุมกฎประจำnamimori ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาวอนเกย์โล่ ที่super fucky เป็นคนที่มีความต้องสูงมาก สะสมผู้ชายไว้ในคลังถึง4คนคือ ยามาโมโตะ เทเกย์ฉี่ บร๊ะสหายดีโง่ โกตุ๊ดเกย์ระ และ สาสาง้าววะ ริวเกย์ บร๊ะสหายโกง

4. สาสาง้าววะ ริวเกย์ - เป็นบร๊ะสาวกที่ทรงโปรดปรานในการไฟท์ติ้งเป็นอย่างมากของศาสนา ได้รับเลือกให้เป็นบร๊ะสาวกโดยทั่นได้ครอบครอง "บร๊ะธำรงค์แห่งอรุณ" ซึ่งเป็นผู้ดูแลศาสนาธาตุแสง

5. บร๊ะสหาย รั่วควยโด่ มุขกูรั่ว (สัปปาผู้รั่วสุดๆ) - พบกันครั้งแรกเป็นศัตรูแต่ไปๆมาๆก็เลือกที่จะมาเป็นศาสนาวอนเกย์โล่ ได้รับเลือกให้เป็นบร๊ะสาวกโดยทั่นได้ครอบครอง "บร๊ะธำรงค์แห่งสายหมอก" ซึ่งเป็นผู้ดูแลศาสนาธาตุหมอก

6. บร๊ะสาวกโครม!! บร๊ะสาวกโครม เป็นร่างอาศัยหากินของมุคุรั่ว เพราะหลังจากศึกเกย์คุโย ได้ถูกจับตัวไปไว้ในคุกแดดเดียว มุคุไว ไม่สามารถออกจากที่นั่นได้ จึงใช้ วัดสงสาร ออกไปหาร่างไปสิงเพื่อทำมาหากิน โดยการหลอกโครม!มาเป็นร่างของตน (เป็นตัวละครที่ พ่อยกชอบกันมากที่สุด)

7. นักบวชแต๋มโซ่ - เป็นนักบวชที่ขอมาอยู่ที่ศาสนาวองโกเล่เดิมทีทั่นเป็นนักขี้อยู่ศาสนาโบวีโน่ และทรงรับเลือกให้เป็นบร๊ะสาวกโดยทั่นแรมบ้าได้ครอบครอง "บร๊ะธำมรงค์แห่งอัสนี" ซึ่งเป็นผู้ดูแลศาสนาธาตุสายฟ้าโบโบ้ผู้น่ารัก (เกี่ยวป่าว)

8. นักบวชแรงสวิง ฟูปาก - ทั่นมีความสามารถพิเศษ คือ สามารถจัดแรงสวิงและแรงโยกยาราไนก้าของแต่ละคนได้

9. บร๊ะสหายผีสิง - ทรงเป็นบร๊ะสหายของทั่นสึนะ และเป็นบร๊ะสหายของนักบวชแรมบ้าอีกด้วย ทั่นเคยเป็นนักขี้เก่า

10. บร๊ะเทพีสาวสาวงามว่ะ เคี้ยวหมาก - เป็นนารีที่บร๊ะสึนะทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง บร๊ะสึนะจึงชักชวนให้มาอยู่ศาสนาเดียวกัน จึงได้ยศถาบรรดาศักดิ์ว่า "บร๊ะเทพี"และเป็นน้องสาวของ สาวสาวงามว่ะ เหลียวเห็น ที่ไม่มีไรดีสักอย่างจืดจางสุดๆอ่อนแอ ตัวถ่วง ผู้ญิ๊ง ผู้หญิง เกินน่ารำคาญแต่เพราะ She เป็น "นางเอก"ของเรื่องจึงต้องเด่นๆหน่อย

11. บร๊ะเทพีมีไรวะ ห่ารู - เป็นนารีที่ทรงโปรดบร๊ะสึนะเป็นอย่างยิ่ง และเข้ามาอยู่ในศาสนาวองโกเล่ จึงได้ญสถาบรรดาศักดิ์ว่า "บร๊ะเทพี"มีสัย "แรด ร่าน" และพยายามจะจับบร๊ะสึนะทำ "ผัว" ตลอดเวลาที่มีโอกาศเนื่องจากนิสัยที่ชอบตามตื้อบร๊ะสึนะและบังอาจไต่ขึ้นมาเพื่อที่จะแย่งซีนบทตำแหน่ง "นางเอก" ของ สาวสาวงามว่ะ เคี้ยวหมาก และพูดมากจนน่ารำคาญไร้เดียงสา อินโนเซ่น อ่อนแอ ตัวถ่วง เอ๋อ จึงทำให้ไม่ถูกสเปคโอตาคุหลายๆคนบางกลุ่มบางท่าน โดยเฉพาะโอตาคุ ณ siamzone แห่งบอร์ดการ์ตูน เลยถูกเกลียดถูกด่าทั้งที่มีหน้าตาสุดโมเอะแท้ๆ ในภาคโลกอนาคต 10 ปีต่อมา ห่ารู ได้ตัดผมสั้นประชดรักจากบร๊ะเจ้าสึนะเพราะถูกฟันแล้วทิ้ง จึงเป็นที่สะใจของโอตาคุหลายๆคน

12. บร๊ะสหายดีโง่ - บร๊ะสหายดีโง่มาจากศาสนาคาบัคโรเน่ เป็นศาสนสหายของศาสนาวองโกเล่ เป็นบร๊ะเจ้าแห่งศาสนาคาบัคโรเน่ บร๊ะนามเต็มว่า บร๊ะเจ้ามหาเมพดีโง่ และมีคู่Yaoiคือผู้คุมกฎแห่งศาสนา หีบ้ารึ (D18^^) ที่มักจะอัดถั่วดำกันบ่อยๆ คู่นี้มันจิงๆ

13. บร๊ะสหายเหี้ยดีนิ - บร๊ะสหายของบร๊ะเจ้าสึนะ เป็นนักประดิษฐิ์ของศาสนาวองโกเล่

14. บร๊ะสหายไนโต้ ร่อนกาม - บร๊ะสหายจากศาสนาโทมาโซ่ เป็นศาสนสหายของศาสนาวองโกเล่ เป็นบร๊ะเจ้าแห่ง ศาสนาโทมาโซ่ พระนามเต็มว่า มหาเมพร่อนกาม

15. บร๊ะสหายโกคุเดระ เบี่ยงขี้ - เป็นบร๊ะเชษฐภคินี (พี่สาว) ของ บร๊ะหัตถ์เบื้องขวาโกคุเดระ ห่ายาตด และเป็นบร๊ะสนมนางที่4ของบร๊ะอรหันต์รีบาน เก่งทางด้านการทำอาหาร,คหเกย์ และมีอาวุธคือ โป๊ยเซียนคุกขี้ สามารถทำให้คู่ต่อสู้ ขี้แตก7ชั่วโคตร บางรายถึงตาย (ขี้หมดไส้หมดพุงตาย)

16. บร๊ะหัตถ์เบื้องขวาโอ้แมร่งโอ้ - เป็นบร๊ะหัตถ์เบื้องขวาของบร๊ะสหายดีโง่ เป็นผู้คอยแนะนำสิ่งต่างๆ ให้บร๊ะสหายดีโง่ ไม่ว่าจะเป็น การสู้ การfuck การต่างๆ

ทรงบร๊ะไฮเปอร์แก้ไข

เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะได้ บร๊ะสหายโรกวยโด่ มุคุไว มาเป็นบร๊ะสหาย ซึ่งตอนนั้นเกิดเหตุนักบวชของ ศาสนสถานสึนามิโมริ ถูกทำร้ายทีละคนๆ แม้กระทั่งผู้คุ้มกฎหีบ้ารึยังเสียท่า บร๊ะรีบานบอกว่า นี่เป็นฝีมือของพวกใน ศาสนสถานเกย์คุโย โดยมีโรกวยโด่เป็นผู้นำ บร๊ะเจ้าสึนะจึงได้พาบร๊ะสาวกไปบุกถึงที่ เกย์คุโยแลนด์ และเพื่อไปช่วยผู้คุ้มกฎหีบ้ารึกลับมา โดยบร๊ะสาวกก็ได้ประมือกับพวกบร๊ะเบ๊ของโรกวยโด่มาได้ และบร๊ะเจ้าสึนะก็ได้เจอกับเขา โรกวยโด่ใช้ พิภพทั้งหก ในการจัดการบร๊ะเจ้า ซึ่งตอนนั้นท่านซึ่งอยู่ในลักษณะดับเครื่องชนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ แถมบร๊ะสาวกท่านอื่นๆ ก็ถูกเข้าสิงจนทำให้เสียตัวอีก ในขณะนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ ที่สัตว์ทรงเลี้ยงขององค์บร๊ะรีบานได้เล็งเห็นถึงความเข้าถึงหลักธรรมไปอีกขั้นของบร๊ะเจ้าสึนะ จึงได้ให้เครื่องปฏิบัติธรรมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า X-Glove (ถุงมือปลุกx) มาให้ จากการที่บร๊ะเจ้าสึนะได้ทรงสวมใส่เครื่องนี้แล้ว ท่านจึงได้มีปางใหม่ คือ ปางพระไฮเปอร์ และสามารถเพิ่มความเร็ว (agi) ในการปฏิบัติธรรมจนโรกวยโด่ยังตามไม่ทัน และสามารถชนะด้วยหลักธรรมใหม่ได้สำเร็จ

 
บร๊ะเจ้าสึนะทรงบร๊ะไฮเปอร์..ดูดีๆทั่นกำลังชูนิ้วกลางให้เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
ทรงประมือกะนายแสนศักดิ์ ณ วาเรีย

ทรงประมือกับผู้ต่อต้านศาสนาวองโกเล่ "มาเลีย"แก้ไข

  เพื่อจะให้บร๊ะธำมรงค์วงนึงมีความสมบูรณ์ จะต้องเอาบร๊ะธำมรงค์วงนึงไป ประกบกับบร๊ะธำมรงค์อีกวงนึง ซึ่งบร๊ะเจ้าและนักบวชนอกศาสนามีสิทธิที่จะเลือกคนที่จะเป็นผู้สืบทอดได้ แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของศาสนาวองโกเล่ บร๊ะเจ้าและนักบวชนอกศาสนาจะเลือกผู้สืบทอดคนเดียวกัน แต่ในกรณีการเลือกผู้สืบทอดเป็นบร๊ะเจ้ารุ่นที่10นั้น นักบวชนอกศาสนา กับ บร๊ะเจ้ากลับเลือกผู้สืบทอดไม่เหมือนกัน คือ บร๊ะเจ้ารุ่นที่9เลือก นายแสนศักดิ์ ณ วาเรีย บร๊ะบุตรของตน แต่ซาวาดะ อิเอมิตซึ บร๊ะบิดาของบร๊ะเจ้าสึนะ เลือกบร๊ะเจ้าสึนะ ทำให้วองโกเลลิงที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ บร๊ะเจ้ารุ่นที่9จึงมีบร๊ะบัญชามาว่า ผู้ที่ได้บร๊ะธำมรงค์วงเดียวกันจะต้องมาเอาประมือกันแบบตัวต่อตัว ผู้ที่ไม่เสียตัวชนะก็จะได้บรีะธำมรงค์ไป จนเกิดเหตุการณ์ศึกชิงบร๊ะธำมรงค์กันขึ้น และจับคู่ปะทะกันดังนี้  

 • บร๊ะสาวกซาซางาวะ เหลียวเห็น VS ตุ๊ด (ไม่) หมาเลีย

...เหลียวเห็น เอาชนะได้ด้วย เมพสิหมา คันโน้น โดยตลอดการแข่งขัน เหลียวเห็นเสียเปรียบตลอด เนื่องจากสภาพสนามแข่งที่ฉาบแสงสีม่วงเจิดจ้า จนโดนคู่แข่งเอาตูดอัดตลอด แต่การปรากฏตัวของเคี้ยวหมาก น้องสาว ทำใหเหลียวเห็นได้กำลังใจ เกิดอารมณ์ จนเอาชนะได้ในที่สุด

 • นักบวชแรมบ้า VS แสงระวี เอาแทน

...ถึงนักบวชแรมบ้าจะใช้บาซูก้าทศตวรรษ กลายเป็นนักบวชหนุ่ม จนสู้ได้สูสี แต่ดันหมดฤทธิ์เสียก่อน จึงถูกจับกดในร่างเด็กเนี่ยแหละ และก็แพ้ฟาลว์เนื่องจากบร๊ะเจ้าสึนะมาช่วย ทำให้ฝ่ายศาสนาวองโกเล่ต้องถูกริบบร๊ะธำมรงค์ 2 วง (อัสนี,นภา) อีกด้วย

 • บร๊ะสาวกโกคุเทระ ห่ายาตด VS เจ้าชายเบลเฟเกรียน

...ศึกระหว่าง "Smoking Bomb"(สะโม๊กกวย บ้อม) กับ จอมปามีด คู่นี้สู้กันท่ามกลางพายุจำลอง ทั้งคู่สู้กันได้สูสี ก่อนที่โกคุเทระจะใช้ระเบิดอัดเข้าใส่เบลเฟเกรียน จนเบลเฟเกรียนเลือดอาบจนทำให้ทรงบร๊ะเสียสติ และ โกคุเทระทำท่าจะชนะแล้ว แต่เบลเฟเกรียนก็ยังเกรียน ไม่ให้ชิงบร๊ะธำมรงค์ทั้งๆที่ตัวเองจะตาย จนกระทั่งสถานที่ต่อสู้ระเบิด โกคุเทระรอดตายอย่างหวุดหวิดโดยที่ไม่สามารถคว้าบร๊ะธำมรงค์ได้เลย ในใจยังคิดว่า แค่แหวนวงเดียว จะเกรียนทำไมนักหนาฟะ

 • บร๊ะสาวกยามาโมโตะ เทเกย์ฉี่ VS นางหลามศรี ณ วาเรีย

...ทั้งคู่สู้กันในสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำเชื้อ ยามาโมโตะ เป็นฝ่ายเสียเปรียบตลอด แถมตาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยจากการถูกน้ำเชื้อเข้าตา และโจมตีจากท่าฉลามโมเอะ สุ้ชีวิต จุดเปลี่ยนของคู่นี้ คือ ยามาโมโตะได้ใช้เพลง ด. ที่เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเอง ฟาดฟันนังหลามจนได้รับความพ่ายแพ้ อีกทั้งนังหลามยังถูกฉลามรุมโทรมอีกด้วย หลังจากหลามโดนรุม ฉลามตัวนั้นได้โดนเพลิงพิโรธของแสนศักดิ์ ส่วนนางหลามศรี ลุกไม่ได้ไป3เดือน

 • บร๊ะสาวกโครม! VS บร๊ะอรหันต์มามั่ว บร๊ะอรหันต์อัลโกบาเลโน่นาราเกรียน ผู้เป็นทั้งพระเจ้าแห่งศาสนาโดเรม่อนด้วยนั่นเอง (มาม่าจอมงก)

...โครม! อาสาเป็นผู้พิทักษบร๊ะธำมรงค์แห่งสายหมอกของศาสนาวองโกเล่ ชนิดที่บร๊ะสาวกโกคุเทระคัดค้าน แต่บร๊ะเจ้าสึนะไว้ใจในตัวโครม! เพราะก่อนโครม!จะมาในศึกชิงแหวน โครม!ได้ถูกบร๊ะเจ้าสึนะเล่นจนเสียตัวมาแล้ว ...จึงให้โครม!เข้าสู้ ทั้งคู่ต่างก็ใช้วิชาภาพลวงโลกอันแสนถนัดเข้าสู้กัน แต่มามั่วได้เปรียบจึงโจมตีโครม!จนล้มลงโครม! ขณะที่นาราเกรียนจะเผด็จศึก ข่มขืนโครม! ขณะที่กำลังจะแตก แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อจู่ๆมุคุไวปรากฏตัวขึ้น และเข้าต่อสู้แทน ผลก็คือ มามั่วถูกเอาตูดจนหมดแรงและเป็นฝ่ายแพ้ไป

 • ผู้คุ้มกฎหีบ้ารึ เคี้ยวหญ้า VS โก๋ร่าน หมดบ้า

...ฮิบาริใช้เอาตูดเพียงครั้งเดียว ตูดหมดบ้าได้พัง และคว้าบร๊ะธำมรงค์แห่งเมฆาไป

ทว่า ท่านฮิบาริยังไม่พอใจ อยากเอาตูดนายแสนศักดิ์ต่อ นายแสนศักดิ์ ยินดีเต็มที่ ในขณะที่เอาตูดกันนั้นเอง หมดบ้าที่เสียหายก็อาละวาดยิงน้ำเชื้อโจมตีใส่ฮิบาริไม่ยั้ง แตบร๊ะเจ้าสึนะมาหยุดไว้ทัน และจับกดหมดบ้าจนเสียตัว พร้อมกับพบความจริงอันน่ากลัวว่า ภายในหมดบ้ามี บร๊ะเจ้าของศาสนาวองโกเล่ รุ่น 9 ซ่อนอยู่ แถมเป็นการเปิดเผยความจริงว่า ศึกชิงบร๊ะธำมรงค์เป็นเพียงแค่การจัดฉากให้ นายแสนศักดิ์ ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในศาสนา โดยก่อนที่บร๊ะเจ้ารุ่น 9 จะสลบไปนั้นท่านบอกกับบร๊ะเจ้าสึนะว่า เขาเลือกบร๊ะเจ้าสึนะให้เป็นบร๊ะเจ้ารุ่น 10

 • บร๊ะเจ้าสึนะ VS นายแสนศักดิ์ ณ วาเรีย

...ศึกตัดสินระหว่างหัวหน้า เพื่อครอบครองบร๊ะธำมรงค์แห่งนภา รอบนี้มีการเปลี่ยนกติกู (โดยกรรมโกง) คือ นอกจากจะชิงบร๊ะธำมรงค์แห่งนภาแล้ว ทั้งคู่ยังต้องสู้เพื่อชิงบร๊ะธำมรงค์ประจำตัวของบร๊ะสาวกท่านอื่นๆอีก 6 วง เพื่อนำแหวนที่ได้ไปรักษาน้ำเชื้อที่ฉีดมาจากริสต์แบนด์ที่บร๊ะสาวกของทั้งสองฝ่ายสวมอยู่ หากน้ำเชื้อแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย 30 นาที คนผู้นั้นก็จะเสียตัว งานนี้บร๊ะเจ้าสึนะขอสู้ตาย!!!! บร๊ะเจ้าสึนะที่ได้สวมชุดพิเศษที่เลออน (สัตว์ทรงเลี้ยงขององค์บร๊ะรีบาน) ทำมาให้ ทำให้เสื้อของบร๊ะเจ้าสึนะคงทน ฮึด แรงเยอะกว่าเดิม แต่นายแสนศักดิ์ เป็นฝ่ายเอาตูดบร๊ะเจ้าสึนะอยู่ฝ่ายเดียวในตอนแรก จากนั้นบร๊ะเจ้าสึนะ ก็โต้กลับด้วยการใช้ท่า "หื่นทะลุจุดศูนย์" ที่ไปซุ่มฝึกมา และโจมตี นายแสนศักดิ์ จนตัวของ นายแสนศักดิ์ ถูกแช่แข็งแล้วจับกด ซ้ำรอยเดิมกับที่เคยโดนบร๊ะเจ้ารุ่น 9 ใช้ท่านี้มาแล้ว (เสียตัวรอบสอง)

ทว่า ฝ่ายมาเลียกลับรวบรวมบร๊ะธำมรงค์ได้ครบก่อน มามั่วจึงนำบร๊ะธำมรงค์แห่งนภาสวมแก่นายแสนศักดิ์ พอนายแสนศักดิ์ สวมบร๊ะธำมรงค์นี้เข้า ก็เกิดความผิดปกติแก่ร่างกายของเขา คือ มีความหื่นพุ่งออกจากตัวเขาจำนวนมาก น้ำเชื้อกระจายทั่วสารทิศ น้ำว่าวไหลทั่วรูขุมขน น้ำเยี่ยว กระฉอดออกทางปาก ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีว่านายแสนศักดิ์ ไม่ได้มีเชื้อสายของศาสนาวองโกเล่ (เพราะถ้ามีจะต้องคุมความหื่นได้) จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นบร๊ะเจ้ารุ่น 10 ของศาสนาวองโกเล่

ทรงเสด็จไปยังโลกยุคสงครามแก้ไข

ทรงไปยังโลกยุคสงครามโดยมีนักบวชแรมบ้า ใช้ดิลโด่ทศวรรษอัดก้นของบร๊ะรีบาน และทั่น สึนะโยคีจนกะเดน เข้าสู่ ห้วงการเวลาของอัสรัน และไปโผล่ในโลกอีก10ปีข้างหน้า โดยในอีก10ปีข้างหน้า ทั่นสึนะ ได้ม่องไปเสียแล้ว เนื่องจากถูกเบียคุแร่ด เรียกไปเจรจา แต่กลับถูกลูกน้องเบียคุแร่ด ลากไปอัดถั่วดำ จนสิ้นใจ และศานสถานสำคันทั่วโลกของ ศาสนาวองโกเล่ก็ถูกทำลายโดยกองทัพเกย์ (ไซบอร์กเกรียนรุ่นใหม่) ของเบียคุแร่ด ทั่นสึนะที่เพิ่งมาจากอดีต จึงจำต้องฝึกฝนหนัก เบื่อจะพลีกายให้แก่เบียคุแร่ดให้เบียคุแร่ดพึงพอใจ จนยอมเลิกรา

ทรงพบกับบร๊ะมหาเมพพรีโม่และบร๊ะสาวกรุ่นที่ 1-9แก้ไข

ในขณะที่ทั่นสึนะฝึกฝนอยุ่ที่โลกอนาคต ได้ถูกทั่นผู้คุมกฏแห่งวองโกเล่ในอนาคต ขังไว้ในห้องน้ามที่ส้วมกำลังเต็ม เวลาผ่านไปหลายชม. ทั่นสึนะทนความบัดซบของกลิ่นครี้ไม่ไหวจนหมดสติ จากนั้นท่านจึงนิมิตเห็น เมพผู้สร้างวองโกเล่ และเมพผู้สืบทอดอีก8รุ่น เหล่าบร๊ะเจ้าทั้งหลาย รุมขยี้หัวนมทั่นสึนะ จนทั่นสึนะแทบขาดใจ หลังจากนั่นเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้น เหล่าเมพองก่อนก้หายไปเหลือเพียง บร๊ะมหาเมพพรีโม่ หลังจากนั้น บร๊ะมหาเมพพรีโม่ พูดว่า "ข้าจะมอบอาวุธให้เจ้านำไปกอบกู้ศาสนาอันศักศิดของเรา" หลังจากนั้น ส้วมที่ทั่นสึนะถูกขังอยุ่ ก็ระเบิดดังตูม!!ครี้กระจายไปทั่วทุกทิศ ปรากฏ ร่างของท่านสึนะยืดกำหมัดพร้อมทั้ง มีหัวนมเป็นเพรช ซึ่งนี้คืออาวุดที่บร๊ะมหาเมพมอบให้ใช้กอบกู้วองโกเล่..

มีสัมพันลับๆกับหญิงและชายมากมายดังนี้แก้ไข

1.สาวสาวงามว่ะ เคี้ยวหมาก (เป็นหญิงสาวที่หลงรักทั่นสึนะ) ภายหลังถูกทั่นสึนะ ใช้บร๊ะแท่งเอ็น ทะรวงก้นทำลายพรมจรรศ์

2.มีไรว่ะ ห่ารู เป็นหญิงสาวคนที่2ที่ถูกทั่นสึนะทำลายพรมจรรศ์ จนเสียสละติ และเอ๋อไปในที่สุด ในภาคโลกอนาคต10ปีต่อมาได้ตัดผมสั้นประชดรักเนื่องจากถูกบร๊ะสึนะฟันแล้วทิ้ง!!

3.ผีสิง เป็นเด็กสาววัย5ขวบ ถูกท่านสึนะพรากพรมจรรศ์ในขณะหลับ และทั่นสึนะได้ผนึกระเบิดไว้ในหัวของอึ๊ลิง เพื่อไม่ให้ปากโป้ง ถ้ากล้าบอกใครหัวจะระเบิด

4.บร๊ะสาวกโครม ภรรยาท่านโรกวยโด่ แต่เคยถูกท่านสึนะลักหลับเช่นกัน แต่บร๊ะสาวกโครมนั้นก็เปี่ยนร่างท่านโรกวยโด่ออกมา ท่านสึนะจึงถูกโต๋ยจนหมดสติไปในที่สุด

5.บร๊ะมหาเกย์ จิ๋มมี ดอสั้น บันคะยะฉึก เป็นผู้นำเหล่าเกย์มาร่วมกับททั่นสึนะและเคยมีสัมพันลับๆกับทั่นสึนะ อวัยวะของทั่นจิมมี่นั้นมีความประหลาดนัก รูปร่างคล้ายสปริง มี6ขด จนได้รับฉายาว่า จิมหกขด ต่อมาทั่นสึนะเห็นว่าฉายานี้ไม่เพราะ จึงมอบฉายาใหม่ให้ว่า "จิมครี่ เอ๋อกวยตุง" แต่ภายหลังทั่นจิมมี่กลับหลงรัก บร๊ะสาวกโครม จึงทำให้ทั่นสึนะไม่พอใจ จับตอนและส่งไปขัดส้วมที่เขาดิน

บร๊ะอรหันต์ทั้ง 7 อัลโกบาเลโน่แก้ไข

 • รีบาน
 • ค_ยโรลนินโย่
 • เวรกำ
 • มามั่ว โดราเอม่อน
 • ฟง คนขายซาลาเปาอาจารย์ของผีสิง
 • สกั๊งค์
 • รู้เซ่ แม่ของยูริ พลังจิต กาการิน
 • รัลมิลจิ (เป็นอัลโกบาเลโน่ที่สติไม่สมประกอบ จึงไม่นับรวมใน 7 คน และถูกแทนด้วยค_ยโรลนินโร่)

พระตะกุดดับเครื่องชนแก้ไข

ตะกุดเพิ่มความคึกทำให้ x จัดเป็นสิ่งศักดิ์สูงสุดในศาสนา หากยิงเข้ากลางกบาล จะทำให้นึกถึงสิ่งที่เสียดาย และอยากทำก่อนตาย ทำให้เกิดอารมณ์อันสุดยอด แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ แล้วแก้ผ้าอาละวาด หากไม่มีเรื่องที่เสียดายก่อนตายละก็สวรรณศตห่าแน่นอน หากยิงเข้าที่แก้ม แก้มจะทำให้แก้มป่องขึ้น หากยิงเข้าที่แขน มือ จะทำหมัดขยายมากขึ้น หากยิงเข้าที่ขา ทำให้พลังในการวิ่ง ว่ายน้ำ กระโดด และการออกกำลังกายบนเตียงดีขึ้น หากยิงเข้าที่ตูด ทำให้พลังแห่งความทนทานระหว่างโดนเอาตูดดีขึ้น หากยิงเข้าที่ค/ย ทำให้ขยายมันขยายขึ้นเด้งตลอดเวลา หากยิงเข้าที่อัณฑะ น้ำเชื้ออัดฉีดดีขึ้น

ทรงประมือกับศาสนามิลล์ฟิโอเล่ และทรงประมือกับมหาเมพบุปหมาอะไรแก้ไข

ท่านบร๊ะจ้าวสึนะนั้น ได้ทรงเสด็จไปยังโลกอนาคต เพื่อทรงแก้ไขอดีตของตน โดยมีทั่นมหาสาวกบร๊ะหัตถ์เบื้องขวาโกคุเดระ ห่ายาตด ทั่นมหาสาวกบร๊ะหัตถ์เบื้อซ้าบยามาโมโตะ เทเกย์ฉี่ บร๊ะสาวกสาวสาวงามว่ะ เหลียวเห็น บร๊ะสหายโรกวยโด่ มุคุไว ผู้คุมกฎแห่งศาสนา หีบ้ารึ เคี้ยวหญ้า บร๊ะสาวกโครม!! นักบวชแรมบ้า บร๊ะสาวกทั้งหลายของท่านเดินทางติดตามไปด้วย ทุกคนสามารถเปลี่ยนพระวรกายของตนเป็น 10ปีต่อไปได้ แต่ท่านบร๊ะจ้าวสึนะนั่นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพระวรกายของตนได้ เพระาใน10ปีต่อไปท่านต้องสิ้นพระชนม์ลง จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะไปแก้ไขอดีตของตน โดยต้แงประมือกับศาสนามิลล์ฟิโอเล่ ส่วนประกอบของศาสนามิลล์ฟิโอเล่ แบ่งเป็น2ฝั่งหลัก

1.ไวสป๊อด

2.แบล็คสป๊อด

ท่านพระมหาสาดาของศาสนาของไวสป๊อด

1.1ท่านเหียกคุแร่ด

ท่านเป็นหัวหน้าของไวสป๊อดนั่นเอง ท่านทรงแสดงพระธรรมให้ผู้คนมาเลื่อมใสศาสนาของตน และจัดตั้งกองทับ หกบุปผาอารายวะสาดดดดขึ้นมา

บุปผาอารายวะสาดปลอมมีทั้งหมด6คน


1.ท่านสาวกผู้ครองแหวนเมาร่วงริงวายุ บิ๊กจิ๋ว มีอาวุธกล่องเป็นค้างคาวแห้งๆโง่ๆอยู่ข้างใน4ตัว เป็นพี่ชายฝาแฝดของเบลเฟเกรียน ถูกจัดการขึ้นเขียงโดยนายแสนศักดิ์ ณ วาเรีย

2.ท่านสาวกผู้ครองแหวนเมาร่วงริงพิรุณ กะโหลก ควายซิเนีย มีอาวุธกล่องเป็นปลาหมึกยัดไส้หมู เป็นคนที่ชั่ว เลว สถุล ถ่อย ชาติหมา โรคจิต ถูกจัดการด้วยภาพยาราไนก้าของบร๊ะสาวกโครม

3.ท่านสาวกผู้ครองแหวนเมาร่วงริงอัสนี (หื่น) กามมาก มีอาวุธกล่องเป็นจิ้งจอกสองตัวร่วมเพศอยู่และลูกกอล์ฟกับไม้พัตเตอร์ โดยภายหลังได้ตายพร้อมกับพระมหาศาสดีเมพียูนิฟ

4.ท่านสาวกผู้ครองแหวนเมาร่วงริงอรุณ รอริเอะ ชอบอุนจิ อาวุธกล่องคือฐานทัพมาโดนเด้ ภายหลังได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นสปายในมิลล์ฟิโอเล่และเข้าบวชในศาสนาวองโกเล่

5.ท่านสาวกผู้ครองแหวนเมาร่วงริงเมฆา ไอกรี๊ส เป็นหัวหน้าหน่วยก้านกล้วยจังไรวะ วันๆไม่ทำไรโชว์ความเซ็กส์เสื่อมไปวันๆ สุดท้ายโดนบร๊ะเจ้าสึนะปล่อยแสงแห่งความเคะ่ที่มีชื่อเอกสบั้นละเน้อ(X-Burner)

6.ท่านสาวกผู้ครองแหวนเมาร่วงริงหมอก อัศวินมารยา เคยสู้กับนางหลามศรี ณ วาเรียแต่แพ้ วันๆเลยเดินโชว์คิ้วปลิง มีอาวุธกล่องเป็นหอยทากเอสคาโก้ที่รสชาติสุนัขไม่กินและมีแหวนเหวริงที่สามารถเปลี่ยนร่างผู้ใช้ให้เป็นอัศวินกระดูกพรุนได้ สุดท้ายถูกท่านสาวกยามาโมโตะจัดการในเกมฉ่อย

กล่องทั้ง 7แก้ไข

เป็นกล่องที่บรรจุ ถุงยางอนามัยชนิดพิเศษ ที่แสนย้าวววววววววววว ยาว ไว้ ต้องใช้บร๊ะธัมรงเพื่อเปิดกล่อง

โดยแต่ละกล่องจะมีลักณะพิเศษ เช่นกล่องของท่าน โกคุเดระ ห่าย่าตด บรรจุถุงยาง เหล็กแท้ปลายรูปหัวกระโหลก เมื่อนำออกมาใช้ จะมีไฟลุกที่ปลาย เมื่อได้เสียดสี กับก้นของใครล่ะก็ ก้นของผู้นั้น จะเหมือนถูกเผาด้วยไฟบรรลัยกัน

เป็นอาวธที่น่าสะพรึงกลัวมาก) หี

...........แก้ไข

ความจริงแล้ว ............................................................... ........................................................................... .................................................................... .............................................................. ...................................................................... ในที่อถิบายมาเนี่ย! มันเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่ไม่ได้เอาลงเพราะ(ตนแต่งแต่มันจน18+เกินไป)เกรียนเกินไป ขออภัยนะที่นี้ (?)
พูดคุยเล็กน้อยแก้ไข

ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่า.............ไอ้ที่แต่งมา มันคืออะไร! ไม่เคยพบเคยเห็น เกรียนไป=_=

           by.reborn><


บทความที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล