ลัทธิคุณย่าแก้ไข

ลัทธินี้ก่อตั้งโดย มาสไรเด๊อคาบูโตะ

ประวัติความเป็นมาแก้ไข

เป็นการรวบรวมคำสอนของอีแก่คนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหน้า แต่มีคนยึดคำสอนของลัทธินี้อย่างเหนียวแน่น ทำให้เผยแพร่ออกเป็นวงกว้าง

คำสอนของลัทธินี้แก้ไข

คำสอนมักเริ่มด้วยคำว่า คูณย่าเคยบอกไว้ว่า คูณย่าเคยบอกไว้ว่า น้ำแกงอร่อยต้องใส่คนอ คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' แม้วก็ยังแม้ววันยังค่ำ คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' ล้างส้วม ใช้แปรงนะ คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' เห็นเงิน ให้เก็บ คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' อาหารเช้าจงกินตอนเช้า คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' อยากรวย ให้หาหวย คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' ถุงยางอนามัย มีไว้เป่าเล่น คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' มาม่า มีแบบแห้งกับแบบน้ำ คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' ตอนเช้าให้นอน ตอนกลางคนก็นอน คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' อาหารเช้า กินตอนเช้า คูณย่าเคยบอกไว้ว่า หนาวก็หนาวไป คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' เวลาปวดท้อง ให้ไปอึ คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' อาเบะ เป็นเก คูณย่าเคยบอกไว้ว่า' เวลาที่ท้องว่าง ให้รองท้อง