สมอง ว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว มันคืออวัยวะที่ใช้สำหรับประมวลความรู้สึกนึกคิด แต่เดิมนั้นคนโบราณหลงผิดว่าอวัยวะที่รวบรวบความรู้สึกนึกคิดคือ "หัวใจ" จึงมีคำศัพท์จำนวนมากที่ลงท้ายด้วยคำว่า "ใจ" เพื่อแสดงถึงความรู้สึกนึกคิด เช่น ดีใจ, ตกใจ, เศร้าใจ

เป็นที่น่าแปลกว่า ถึงแม้จะรู้ภายหลังว่าจริงๆ แล้วอวัยวะที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิดคือสมอง แต่คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย "ใจ" นั้นก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนตามการค้นพบตามวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด เราจึงไม่เห็นคำว่าดีสมอง, ตกสมอง, เศร้าสมอง ในหลักภาษาบ้านเรา

สมองเป็นอวัยวะที่มีอยู่ในบางคน บางคนก็ไม่มี บางคนเอาไว้เป็นที่สะสมขี้เลื่อย หรือมีไว้กั้นระหว่างเกรียนเฉยๆ สมองเป็นอวัยวะที่ส่วนมากแล้วจะอยู่ในหัวของคนเรา มีลักษณะเป็นก้อนออกรีๆ ไม่มีขน , มีหยัก (เรียกว่าหยักสมอง) ถ้ามีหยักมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเจ้าของสมองเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นเท่านั้น เราสามารถที่จะเพิ่มหยักสมองได้โดยการศึกษา แต่มีคนไม่น้อยที่รู้สึกว่าสมองเป็นหยักๆ มันดูไม่สวย เลยพยายามที่จะทำให้สมองตัวเองเป็นสมองเรียบๆ ไม่มีหยัก

สมองของมนุษย์ผู้หญิง มีต่อมที่วิวัฒนาการให้มีความสามารถในการช้อปปิ้งเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากสมองของมนุษย์ผู้ชาย ที่ธรรมชาติกำหนดให้คิดแต่เรื่องกามเกือบจะตลอดเวลา

ถึงแม้ว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะยอมรับกันในเรื่องที่ว่าสมองเป็นอวัยวะที่ใช้คิดแล้ว แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่พยายามจะใช้อวัยวะอื่นๆ คิดแทนสมอง เช่น

  • วัยรุ่นแถว RCA บางคน ที่มักจะใช้กระจู๋คิดแทนสมอง (นึกอยากจะทำความรู้จัก (and ฟัน) ตามการสั่งการของกระจู๋ล้วนๆ)
  • หรือไม่ก็พวกสิบล้อตีนผี
  • บุคคลอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายใช้อวัยวะอื่นๆ คิดแทนสมอง ได้แก่สื่อมวลชนบางคนตัว และนักการเมืองบางท่านตัว

รวมภาพแก้ไข

บทเพลงสรรเสริญสมองแก้ไข

สมองเป็นอวัยวะเดียวที่ตั้งชื่อตัวมันเองได้(ว่าสมอง) ปัจจุบันนี้แม้แต่โจ๊ก โซคูลยังต้องออกบทเพลงสรรเสริญสมองอันนี้ก็เป็นบทเพลงสรรเสริญสมองเหมือนของโจ๊ก โซคูล แต่เป็นภาษาปะกิด

ดูเพิ่มแก้ไข