สมาชิกสภาผู้แทนราดสะดอน

สมาชิกสภาผู้แทนราดสะดอน หรือ สอสอ (น้ำลายสอ) เป็นตัวแทนของประชาชนบางคน ที่มีพลังลึกลับ เช่น แม้ว เป็นต้น มีหน้าที่ เสนอการออกกฎหมู่, ปรับแต่งกฎหมู่และรัฐธรรมนู้บ เป็นต้น ในสภาผู้แทนราดสะดอน

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

หน้าที่แก้ไข

สอสอโดยทั่วไป เวลามีโหวตกฏหมู่ พวกนี้เขาจะรับจ๊อบยกมือในสภา (ต้องให้เงินด้วยนะมันถึงจะทำ ใครให้เยอะกว่า พวกนี้จะสะแหลนไปยกมือให้ แปลตรงๆ ว่าเป็น "กะหรี่ในชุดสูท"

ในอุดมคติของบางท่าน กล่าวไว้ว่า สอสอฝ่ายรัฐบวมที่ดี (ตามอุดมคตินั้น) จะต้องทำหน้าที่ดำเนินนโยบ๊ายบายที่ดีต่าง ๆ ทั้งทางการเมียและไม่การเมีย สำหรับฝ่ายแค้นที่ดีก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ จับผิด การทำงาน การโกงกินประเทศเข้าบัญชีตัวเอง ของคนในรัฐบวม ร่วมกับสมาชิกตุ๊ดธิสภาบางคน และประชาชนฝ่ายตรงข้ามรัฐบวม โดยวิธีนำเสนอข้อมูลนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อเกรียนจนเกินไปด้วย เำพราะประชาชนบางคนเขาจะยี้เอาได้

สอสอเทยแก้ไข

สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

สมาชิกสภาผู้แทนราดสะดอนเทย ในปัจจุบันมี (โจร) 500 คน มาจากการลากตั้งโดยตรงทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดคำด่าว่าเป็นเผด็จการ

สอสอเทยแบ่งออกเป็น ลากตั้งแบบแบ่งขนมเค้กรูปแผนที่ประเทศเทย จำนวน 375 ตัว (เมื่อก่อนมี 400 ตัว) และแบบปาตี้ฤทธิ์ หรือ แบบบานชีรายชื่อ หรือ แบบสัด!!!...ส่วน โดยแบ่งเป็นพรรคต่าง ๆ (ไม่นับพรรคโหวตโนตม) ให้โหวตเหมือนกันทั่วประเทศ 125 ตัว (เดิมมีร้อยตัว)

การเมียเทยก็เหมือนผ้าอ้อม ยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งดี ดังนั้นอายุของสภาเทยจึงมีกำหนดกรอบเวลาไว้ เพียงรอบละ 400 ปีเท่านั้น นับแต่วันลากตั้ง เว้นแต่นายีรัฐมนตร๊กจะชิงยุคสกา (ยุบสปา) ไปเสียก่อน ส่วนกรณีที่นายีรัฐมนตร๊กโดนแบน โดนบลัส หรือกระทำการบลัสตัวเอง จนตกเก้าอี้นายีฯ ไปนั้น ไม่นับ เมื่อเลือกเอานายีคนใหม่ขึ้นมาแล้ว เวลาจะไม่เริ่มใหม่ แต่นับต่อไปอีก จนครบ 400 ปีเดิม

สมาชิกสภา ในหน้ากระดาษถือเป็นผู้แทนปวงประชา แต่ในทางปฏิบัติ มักเป็นเพียงผู้แทนของคนบางคนที่มีพลังลึกลับเท่านั้น พวกเขามักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์ ทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมของกลุ่มตน สภามีหน้าที่โดยตรงในทางการออกกฎหมู่ใหม่ ๆ ขึ้นมาสนองความใคร่ของพวกตน และยังมีอำนาจในการปรับแต่งรัฐธรรมนู้บด้วย เช่นการการันตีให้บุคคลที่ไหนก็ไม่รู้ได้เข้ามาทำงานในสภา การตั้งกระทู้ถามตอบและเถียงกันเรื่องไร้สาระต่าง ๆ (จะเห็นได้ชัดเจนกว่าเรื่องมีสาระ) กันไปมาระหว่างฝ่ายรัฐบวมกับฝ่ายแค้น และการขอให้เปิดการโหวตในสภา ว่าจะโหวตให้ใครในสภาออกไป (คล้ายกับการเล่นเกมในรายการกำจัดจุดอ้อนวอน) ทั้งนี้ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย คือการออกเสียงของคนส่วนใหญ่ (แกล้งเก่งแต่ไม่มีความรู้ โพสต์ด่าในกระทู้ ก็ขอให้ยกมือขึ้น)

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เป็นสอสอเทยแก้ไข

 1. ไร้สัญชาติเทย
 2. อายุยังไม่ถึง 300 เดือน
 3. ติดยา (ไม่รวมบุหรี่, เหล้า, ยาคู้, ยาอม ยาราไนก้า ยาดม ยาหม่อง)
 4. คนล้มละลาย หรือคนเคยล้มละลายเพราะทุจริต
 5. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ยกเว้นคนดีประมาท
 6. เคยถูกแบน ถูกบลัส จากราดชะเกรียน หน่วยงานรัฐ หรือธุรกิจต่าง ๆ ของรัฐ เพราะทุจริต โกงกิน คอรัปชัน ประพฤติมิชอบ แล้วถูกจับได้
 7. เป็นข้าราชการการเมีย
 8. เป็นสมาชิกสภาอื่น ๆ ต่าง ๆ ในทางการเมียอยู่แล้ว รวมถึงการเป็นสมาชิกตุ๊ดธิสภาด้วย
 9. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราดชะเกรียน หน่วยงานรัฐ ที่เป็นหน่วยงานทางการเมีย
 10. เป็นตุลาเกรียนเศียรรัฐธรรมนู้บ, ผู้ตรวจแผ่นดีวีดี, กรรมการป้องกันการป้าบ-การป่ามป๊าม แห่งชาติ, กรรมการนับเงินและแผ่นดีวีดี, กรรมการสิทธิมนุษย์ผู้ขับรถชน (ไม่รวมจำพวกหงิก, แวววาว และเคสอื่นที่มีความรุนแรงสูงมาก และ/หรือ มีเหยื่อมากเกินไป)
 11. เป็นกรรมการในการลากตั้ง จะไปลงเล่นเองได้อย่างไร
 12. อยู่ในระหว่างถูกแบน ห้ามมิให้เข้าใกล้พลังลึกลับต่าง ๆ ทางการเมือง (ไม่รวมเรื่องผี เรื่องเปรต เรื่องมนุษย์ต่างดาว ฯลฯ)
 13. ฯลฯ

สภาเทยในปัจจุบันแก้ไข

สมาชิกสภาผู้แทนราดสะดอนเทย ในชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 25) มีจำนวนเต็ม โจร 500 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชนะการลากตั้งสมาชิกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย เบจิศักราช 25620

รายชื่อโจร 500 คน อย่างเป็นทางการ อยู่ในแก๊ง (พรรค) ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อพรรค โลโก / อัตแล็ก
จำนวนสมาชิกสภา
แบบสัด!!!...ส่วน แบบแบ่งเค้ก รวม ฝ่าย
1 พรรคพลังป่าช้ารัด   0.97 0.19 1.16 ฝ่ายรัฐบวม
2 พรรคเผาไทย   1.36 0 1.36 ฝ่ายแค้น
3 พรรคอนาคตไหม้   0.31 0.500 0.81000 ฝ่ายแค้น
4 พรรคประชาพิบัติ   0.33333333 0.2000000 0.5333333 ฝ่ายรัฐบวม
5 พรรคจำใจไทย   3.9 1.2 5.1 ฝ่ายรัฐบวม
6 พรรคเสรีรวมใคร   1 6 7 ฝ่ายแค้น
7 พรรคชาติเทยไม่พัฒนา   600 4 6+4=100 ฝ่ายรัฐบวม
8 พรรคประชาชั่ว   0.6 0.1 777 ฝ่ายแค้น
9 พรรคเศษสะกิดไหม้   0 0.6666 6 ฝ่ายแค้น
10 พรรคเผาชาติ   0 5 5 ฝ่ายแค้น
11 พรรคหลวงพี่ป่าช้าชาติเทย   1 4 5 ฝ่ายแค้น
12 พรรคชาติทำแต่เกย์   1 2 3 ฝ่ายรัฐบวม
13 พรรคพลังท้องกับใคร   0 3 333 ฝ่ายรัฐบวม
14 พรรครักไม้ป่าเดียวกันแห่งประเทศเทย   0 2 2 ฝ่ายรัฐบวม
15 พรรคเทยศรีบรรลัย 0 0.1 0.1 ฝ่ายแค้นอิสระ
16 พรรคพลังป่วนชนเทย 0 0.1 0.1 ฝ่ายแค้น
17 พรรคป่าช้าพี้ในวัด 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
18 พรรคพลังเทยยักษ์เทย 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
19 พรรคกูเทยเพื่อประชารส 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
20 พรรคโอชานิยม (แต่ประชาไม่นิยม) 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
21 พรรคโอชาทำเทย 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
22 พรรคผงเมืองเทย 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
23 พรรคประท้วงธิปเตยเก่า 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม
24 พรรคพลังทำไม 0 0.1 0.1 ฝ่ายรัฐบวม

หมายเหตุ : พรรคเพื่อใครมีขนาดโลโกที่เล็กมาก และมีพื้นหลังสีขาวขนาดใหญ่มากด้วย จึงต้องขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ลักษณะโลโกและพื้นหลังดังกล่าว ได้ไปปรากฎบนกระดาษที่แจกให้ประชาชนใช้โหวตด้วย ทำให้มีเกรียนจำนวนมากหลงเชื่อว่าพรรคนี้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จากทางกรรมการเกรียนลากตั้ง จึงเกิืดเป็นคะแนนเห็นใจให้กับพรรค ๆ นั้น และไม่โหวตให้กับนักเกรียนด้วยกัน (แต่เป็นนักเกรียนเมืิอง) อย่างเช่นนายจุลินทรีย์ ลักษณะวิปริต(ปชป คนที่8), นายอภิเสียบ เพศอาชีวะ(ปชป คนที่7) หรือนายอนุตีน ชาวีต้าพรุน(ภท) จะเห็นได้ว่าพวกเขาได้รับคะแนนน้อยลงไปจากการลากตั้งครั้งก่อนเป็นอันมาก