หมวดหมู่:ประเทศไทย

ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เดิมชื่อ สยาม เป็นประเทศตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่า ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่