เต่า คือสัตว์ชนิดนึง ที่ชีวิตนั้นโคตร สโลวไลฟ์ เพราะมันเดินช้ามากกกกกกก และ อายุยืนมากกกกกกก แถมร่างการมีเกราะกันกระสุนที่เรียกว่ากระดอง

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล