เทพอสูรมังกรทอง

เทพอสูรมังกรทอง คือสำนักวิชากังฟูชื่อดัง มีถิ่นฐานอยู่บนเทือกเขาเหนียงยาน เป็นสำนักวิทยายุทธสายขาว มีปรมาจารย์ ฟงหวินเป็นเจ้าสำนัก มีศิษย์เอก2คน คือปอม ทาวัต และอินโนเซนต์บอย ภายหลังถูกโค่นสำนักด้วยฝีมือของอินโนเซนต์บอยที่ทรยศไปเข้าร่วมกับสำนักอสูรเทพมังกรเงิน ซึ่งเป็นสำนักวิทยายุทธสายดำ