เผ่าโครโพริส โรบัร

ประวัติศาสตร์และถิ่นกำเนิดแก้ไข

รุ่นต้นแบบแก้ไข

กองทัพเทยได้พยายามแสวงหาอาวุธมาหยุดสงครามกลางเมืองเทยที่กำลังลุกลามอยู่ จึงได้คิดค้นทหารดัดแปรงพันธุกรรมขึ้นมา โดยสร้างรุ่นต้นแบบขึ้นมาก่อน รุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบจริงๆ เพราะไม่มีความสามารถอะไรเบย

รุ่นทดลองใช้แก้ไข

10 ปีผ่านไปครามกลางเมืองได้จบลงพร้อมกับการล่มสลายของ ประเทศเทย รุ่นทดลองใช่เป็นอันสร้างเสร็ดสมบูณร์ และถูกนำไปรบจริงในสงครามโลกครั้งที่สาม ทำให้นานาประเทศต่างๆ หวาดกลัวจักรวรรดิเรดซันเป็นอันมาก ทำให้ สหรัฐอมาริเกย์ กำลังแพ้สงคราม จึงได้คิดและสร้างเผ่าโคอุริ เดอิขึ้นมาแก้สถานะการณ์ แต่ก้อไม่มีอะไรดีขึ้น สหรัฐอมาริเกย์ จึงล่มสลายตาม ประเทศเทยไป

รุ่นใช่งานจริงแก้ไข

ถูกเรดซันสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้าน จักรวรรดิยูริ ที่กำลังจะครองโลก นับได้ว่าเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ว่ามิอาจต่อต้าน ยูริ พลังจิต ได้เลย