“ท่านอาเบะที่ 1 แห่งสำนักศาลท่านเทพมังกร และท่านอาเบะที่ 11 แห่งแม้วโครซัค” ท่านนี้คือ เจ้าเอนมา ศาสดาแห่งความเป็นความหายนะเสียงหลอน ดูโลกเมื่อวันตุ๊ดซักกะละมังคือวันที่ 13333333333333333333 ราคีปี้ศพ ปีอาเบะหงิกกานุภาพแห่งประเทศทำเนียบรัฐบวยที่ 1 ลาโลกตอนบ้ายบายกับท่านอาเบะยาราไนก้าคือวันที่ 4444444444444444444444444444 ราคีตูด ปีอาเบะอภิเสียบ เวทนาชีวิตที่ 4