Template-info svg.png   เอกสารกำกับแม่แบบ  ถ้าจะแก้ไขเอกสารกำกับแม่แบบ ห้ามแก้ไขที่หน้านี้
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:ProjectLogo/doc   [ดู] [แก้ไข] [พูดคุย]

แม่แบบนี้ใช้สำหรับกำหนดโลโก้โครงการ ใช้ดังนี้

{{ProjectLogo|<ชื่อไฟล์ภาพ>}}

ดูตัวอย่างได้ที่ แม่แบบ:สภาน้ำชาหัว