โป๊แลนด์บอล (ภาษาปะกิด:Polandball)เป็นอินเตอร์เน็ตมีม โดยเป็นการวาดลูกบอลและใส่สีธงชาติเข้าไป โป๊แลนด์ฺบอลเป็นการ์ตูนที่ผู้ใช้สามารถนำมาทำระยำตำบอนวาดและเผยแพร่ได้อย่างเสรี เนื่องจากไม่มีใครนำมาขึ้นหิ้งลิขสิทธิ์

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

ข้อกำหนดของโป๊แลนด์บอลแก้ไข

การวาดโป๊แลนด์บอลต้องใช้โปรแกรมวาดรูปของแม้วโครซัคหรือเทียบเคียงต้องเป็นการวาดโดยไม่ใช้เครื่องมือและไม่ใช้เส้นดำตัดระหว่างสีในธงชาติการ ในการแสดงอารมณ์ต่างๆต้องแสดงออกทางลูกตาเพราะตัวละครต้องเป็นแค่ลูกบอลที่มีลายธงชาติและมีตาขาวอย่างเดียว ไม่มีหูจมูกปากแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่ทำให้โป๊แลนด์บอลกินอาหารและถือสิ่งของต่างๆได้นั้นเป็นข้อมูลปกปิด

ลักษณะจำเพาะของแต่ละตัวแก้ไข

ตัวอย่างแก้ไข

ดูเพิ่มเติมแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล