ไข้โป้ง เป็นชื่อโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากสารตะกั่วอันเป็นโลหะหนักมีพิษ เมื่อติดเชื้อแล้วจะตายทันที ไม่มีทางรักษา ลักษณะของผู้ป่วยที่สังเกตุได้คือ หัวจะเป็นรูขนาดเล็ก ซึ่งจะเล็กแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดลูกตะกั่ว

ตัวอย่างผู้ป่วย ดาบยิ้ม ที่อยู่ๆก็ติดโรคนี้อย่างกระทันหัน และตายอย่างกระทันหัน

ตามการคาดการของ หลิม ณ บางบอน ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่งซื้อตำแหน่ง ด๊อกเต้อ (Dogter) นั้น ผู้ที่เป็นพาหะนำโรคก็คือ ไอ้ปื๊ด นั่นเอง ทั้งนี้ โรคไข้โป้งอาจเกิดจากการได้รับยาชนิด "พาราเบลลั่ม" (Parabellum 9 mm.) เม็ดเดียว นัดเดียว ซึ่งเป็นยาอันตรายอย่างมากเมื่อเข้าสู่ผิวหนัง


วิธีรักษาแก้ไข

วิธีรักษานั้นไม่มีเนื่องจาก ติดแล้วตายทันที มีเพียงวิธีป้องกัน ด้วยการละเว้นการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงที่พาหะนำโรคชอบไป