ไร้สาระนุกรม:ขอให้กล้าแก้ไขบทความ

นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

ชุมชนชาวไร้สาระนุกรม ขอแนะนำให้ผู้ใช้มีความ กล้า ในการเขียน และแก้ไขบทความ ไร้สาระนุกรมจะพัฒนาได้รวดเร็ว ก็ต่อเมื่อแต่ละคนกล้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือกัน คนหนึ่งแก้เนื้อความ คนหนึ่งแก้ไวยากรณ์ คนหนึ่งเพิ่มมุก (มุข) และอีกหลายๆคนช่วยกันดูว่าภาษาที่ใช้นั้น กระชับและมีความหมายได้ใจความ ง่ายต่อการอ่านหรือไม่ การแก้ไขบทความเป็นสิ่งที่กระทำได้ และเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้ คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นที่คุณพบได้ด้วยตนเอง แทนที่จะถามว่า "'ทำไมหน้าเหล่านี้จึงไม่มีการปรับปรุง'" ก่อนแก้ไขก็อย่าลืมดูเกี่ยวกับ มารยาทในไร้สาระนุกรม การแก้ไร้สาระนุกรมนั้น คิดได้เมื่อไร ก็เขียนเลยเมื่อนั้น จะช่วยให้ไร้สาระนุกรมเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าอ่านบทความแล้วรู้สึกว่า บทความนั้นๆ ยังปรับปรุงได้อีกเยอะ หรือเป็นแค่บทความเรียกเสียงหัวเราะ หรือเรื่องไร้สาระอย่างชัดเจน อย่าไปกลัวกังวลกับความรู้สึกของเขา แก้บทความนั้น โดยเพิ่มเติมปรับปรุงให้บทความนั้นดูเรียบร้อยมากขึ้น เพิ่มเติมมุข และแก้ไขบางมุขที่ท่านคิดว่าหยาบคายนเกินไป ก็เท่านั้นเอง นี่คือเรื่องปกติของไร้สาระนุกรม

อย่ายึดติดกับเรื่องที่เราเขียน โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ จะรู้สึกภูมิใจที่ได้ ทำงานหรือ เขียนงานอะไรขึ้นมา อย่าให้ความรู้สึกนั้นมายึดติดในหัวเรา เมื่อโดนคนอื่นแก้งาน อาจจะหงุดหงิดได้ (แต่ถ้าท่านหงุดหงิดเพราะงานของท่านถูกก่อเกรียน เช่น งานนั้นๆ ถูกลบข้อความทิ้งไปเฉยๆ หรือ ถูกลบข้อความทั้งหมดทิ้งแล้วพิมพ์คำด่าลงไปแทนที่ มันก็ไม่แปลกหรอก) แต่ลองนึกดูว่าถ้าทุกคนช่วยแก้งานที่เราเขียน งานที่เราสร้างขึ้นมาจะพัฒนาดีขึ้นมากแค่ไหน โดยทั่วไปแล้ว สัญชาตญาณของเราที่ต้องการ "ครอบครอง" สิ่งที่เราเขียนนั้น เป็นลักษณะที่เป็นผลเสียกับที่นี่ และมันจะเป็นการดีถ้าเราจะเคาะสนิมของการยึดติดทางอารมณ์เสียบ้าง โดยการแก้ไขบทความอย่างถึงราก ถ้ามันจะทำให้เกิดผลที่ดีขึ้น แน่นอน คนอื่น ๆ ก็จะแก้ไขบทความที่ "คุณ" เขียนอย่างกล้าหาญ และไร้ความปรานี ด้วยเช่นกัน แต่อย่าไปคิดเป็นเรื่องส่วนตัว ทุกคนที่นี่ต่างต้องการ ทำให้ไร้สาระนุกรมนั้นฮาที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้ทั้งนั้น

แก้เลย แต่อย่าสะเพร่า

ผู้ใช้ใหม่นั้น มักจะตื่นเต้นไปกับการเปิดกว้างของไร้สาระนุกรมและกระโจนเข้าใส่มัน นี่เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าลืมว่า ขอให้กล้าแก้ไขบทความ ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะลบบทความเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อน และเต็มไปด้วยการโต้เถียง ที่มีประวัติยาวนานหลายๆ อัน ในหลายๆ กรณี เนื้อหาของบทความที่คุณเห็นนั้น ผ่านกระบวนการแก้ไขและเจรจาต่อรองของชาวไร้สาระนุกรมที่มีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน การแก้ไขโดยไม่ระวังต่อบทความดังกล่าว อาจการเป็นการเข้าไปตีรังผึ้ง และผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนบทความในหน้านั้น อาจโต้ตอบอย่างโกรธเกรี้ยว กระนั้นก็ตามการแก้ไขการสะกดที่ผิดพลาดนั้น ก็ยังเป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่

ถ้าคุณพบบทความเกี่ยวกับประเด็นที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงที่คุณต้องการจะแก้ไข คุณควรจะเข้าไปอ่านบทความให้ครบถ้วน อ่านหน้าอภิปราย และดูประวัติของบทความนั้นๆ เพื่อจะได้พอทราบที่มาที่ไปและสถานะปัจจุบันของบทความดังกล่าว

ถ้าคุณเป็นชาวไร้สาระนุกรมผู้ช่ำชอง คุณน่าจะพอทราบได้ว่าการแก้ไขใดเป็นสิ่งที่ผู้คนยอมรับ และอะไรเป็นสิ่งที่ควรต้องสอบถามก่อน

แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้มือใหม่และไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆ จะมองการแก้ไขของคุณว่าอย่างไร แต่คุณก็ต้องการจะแก้ไขหรือลบบางส่วนของบทความ เราแนะนำว่าคุณควรจะ

  1. คัดลอกข้อความดังกล่าวไปยังหน้าอภิปราย และเขียนความเห็นขัดแย้งของคุณไว้ (ในกรณีที่ส่วนดังกล่าวเป็นประโยค หรือมีความยาวระดับประโยค)
  2. เขียนความเห็นของคุณไว้ในหน้าอภิปราย แต่เก็บหน้าบทความไว้เช่นเดิม (ในกรณีที่ส่วนดังกล่าวมีความยาวค่อนข้างมาก)

หลังจากนั้นรอคำตอบสักระยะ ถ้าไม่มีใครมีความเห็นขัดแย้ง คุณก็สามารถดำเนินการไปได้ แต่อย่าลืมที่จะย้ายส่วนที่ลบที่มีขนาดใหญ่ ไปไว้ที่หน้าอภิปราย และเขียนความเห็นของคุณกำกับไว้ด้วย เพื่อที่ผู้ใช้คนอื่นๆ จะได้เข้าใจการแก้ไขของคุณ และสามารถเข้าใจประวัติของบทความนั้นได้ และอย่าลืมที่จะใส่คำอธิบายอย่างย่อของการแก้ไขของคุณลงไปด้วย

นอกจากนี้ คุณควรจะมีเคารพใน ระบบที่เป็นอยู่ บ้าง เช่น หลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขเนื้อหาของบทความ ถ้าในขณะนั้นได้มีการลงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอยู่ โดยเฉพาะถ้ายังไม่มีการเห็นพ้องต้องกันอย่างชัดเจน

กล้าแต่อย่าบ้า

การกล้าที่จะแก้ไขบทความนั้นนับเป็นสิ่งที่ดี แต่ขอร้องว่าอย่า"บ้า"เช่นการแก้ไขบทความที่ดีอยู่แล้วให้ลดลงหรือหายไป การแก้ไขบทความที่มีความหมายอยู่เดิมซึ่งดีอยู่แล้วให้กลับกลายเป็นความหมายอื่นจากหน้ามือเป็นหลังมือ การลบบทความที่ตนเองไม่เห็นด้วยให้หายไป แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นสิ่งที่ชอบทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการก่อเกรียนได้ ถึงแม้ท่านจะไม่มีจุดประสงค์ดังกล่าวก็ตาม และอย่างยิ่งข้อความใหม่ที่ท่านเขียนแทนที่ลงไปนั้นถือว่าเป็นบทความที่ดีไม่แพ้บทความเก่าด้วยแล้ว ใครบางคนอาจจะต้องปวดหัวกับการกู้คืนและแก้ใหม่โดยการเอาบทความของท่านลงไปปรุงแต่งเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้บทความนั้นดูดีอยู่ที่สุดได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น อย่าลบของเก่าหากมันยังดีอยู่ แต่ไม่ตรงกับความหมายที่ท่านต้องการ หรือเป็นมุมมองที่ท่านไม่ชอบ แต่ท่านควรที่จะเสริมมุมมองที่ท่านคิดว่าดีเพิ่มเข้าไปแทน

แต่อย่าเพิ่งกลัวไป

อย่างไรก็ดี สำหรับบทความอื่นๆ อีกมากมายนั้น คุณสามารถจะเข้าไปแก้ไขเช่นใดก็ได้ตามที่คุณเห็นว่าดี เฉพาะบางเรื่องที่อ่อนไหวเท่านั้นที่คุณจะต้องระมัดระวัง และโดยมากคุณก็น่าจะรู้ได้ในทันที ส่วนในกรณีที่คุณไม่ทราบ ถ้าคุณชอบที่จะโต้เถียง ส่วนใหญ่แล้ว ความกล้า ของคุณก็มักจะเป็นจุดยืนที่พออธิบายได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณก็ไม่น่าจะเป็นคนแรกที่เข้าไปแก้ไขบทความที่มีการโต้เถียงเหล่านั้น และแน่นอน คุณคงจะไม่ใช่คนสุดท้าย พูดง่ายๆ ก็คือการปรับปรุงที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและข้อมูลมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับ มากกว่าการปรับปรุงที่ลบ หรือตัดเนื้อหาบางส่วนทิ้ง

เรียนรู้จากผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนของคุณได้โดยการเรียนรู้จากการเขียนของคนอื่น บางทีคุณอาจเรียนรู้จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบทความที่คุณเขียน (หรือบทความอื่นๆ ที่คุณสนใจ) เฝ้าดูว่าคนอื่นเขาปรับแต่งบทความที่คุณเขียนไว้อย่างไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วทีเดียว

การกระทำและการแก้ไขที่มีผลกระทบในวงกว้าง

เราแนะนำให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่การแก้ไขของคุณจะกระทบกับหน้าหลายๆ หน้า เช่น การแก้แม่แบบ หรือการย้ายหน้าที่ถูกเชื่อมโยงมาเป็นจำนวนมาก     แม้จะไม่ใช่ข้อบังคับ แต่เราแนะนำว่าคุณควรศึกษาและทำความคุ้นเคยกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (เช่น ไร้สาระนุกรม:หลักการตั้งชื่อบทความ) ก่อนจะเริ่มย้ายหน้า นอกจากนี้ จะเป็นมารยาทที่ดี ถ้าคุณยินดีที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้าที่ถูกผลกระทบจากการแก้ไขของคุณด้วย

ดูเพิ่ม