ไร้สาระนุกรม:เนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

ในบางส่วนของไร้สาระนุกรม มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ คำหยาบ ความรุนแรง. ชาวไร้สาระนุกรมเห็นว่าเราควรชี้แจงแนวทางในการอ่านให้แก่เด็ก หรือบุคคลอื่นๆ โดยในไร้สาระนุกรมจะมีการแจ้งเตือนในส่วนบนสุดของบทความ โดยแสดงตามข้อความด้านล่าง


ทำไมถึงต้องมีบทความลักษณะนี้

ทางไร้สาระนุกรมมีการเสนอความรู้ในลักษณะที่ไม่เป็นกลาง และเป็นการให้ความฮาและไร้สาระที่โคตรจะเหมาะสม สำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย บทความบางส่วนมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่อาจจะในด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติสาดหรือภาษาสาด ขณะที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กในขณะนั้น ตัวอย่างของบทความเช่น กาลามสูตร

ในขณะเดียวกันบทความที่ปรากฏนั้นผ่านการตรวจสอบจากชาวไร้สาระนุกรมคนอื่นรวมถึงตัวคุณเอง เมื่อมีข้อความที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะชักจูง หรือชวนเชื่อ หรือเป็นการโฆษณา หรือเป็นการก่อเกรียน หรือยุยงให้เกิดความแตกแยกกันในสังคมหรือในอินเทอร์เน็ตหรือในไร้สาระนุกรม หรือถ้าคุณพบบทความไหนที่ไม่มีประโยชน์และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในไร้สาระนุกรม และมีลักษณะเป็นการคุกคามหรือใส่ร้ายผู้อื่น ผู้อ่านทุกคนสามารถแก้ไขได้ทันที หรือคุณอาจเลือกที่จะแจ้งให้ลบบทความนั้นออกไปก็ได้


วิธีจัดการ

แปะ {{เรท13+}} ที่หัวข้อที่เห็นว่าไม่เหมาะ หรือถ้าเนื้อหาส่วนใหญ่ของบทความไม่เหมาะ ให้แปะที่ส่วนบนสุดของบทความ


ดูเพิ่มเติม

เจ๊เบียบ