ไร้สาระนุกรม:กลุ่มผู้ใช้

(เปลี่ยนทางมาจาก UN:CU)

กลุ่มผู้ใช้ หมายถึงระดับผู้ใช้ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะอยู่ในหน้านี้ สาเหตุที่จำเป็นต้องมีระดับขั้นผู้ใช้ต่าง ๆ นั้น ไม่ได้เป็นเพราะต้องการแบ่งชนชั้นของผู้ใช้ แต่เป็นเพราะจำเป็นต้องดูแลหัวใจตัวเองรักษาไร้สาระนุกรม เนื่องด้วยไร้สารานุกรมเป็นเว็บไซต์วิกิเช่นเดียวกันกับวิเกรียนพีเดีย ทุกคนที่มีอินเตอร์เน็ตจึงสามารถแก้ไขทุกหน้าได้ตามปกติ แต่ เมื่อบางหน้าเกิดการก่อกวน เลยทำให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้ใช้ขึ้นมาเพื่อทำการบำรุงดูแลรักษานั่นเอง

กลุ่มผู้ใช้แก้ไข

กลุ่มผู้ใช้ หมายถึงกลุ่มของผู้ใช้ที่มีระดับสิทธิ์ต่าง ๆ โดยแต่ละระดับจะมีความสำคัญและสิ่งที่อนุญาตให้ทำแตกต่างกัน โดยผู้ที่สามารถเปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้ได้คือผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง

ผู้ใช้ไม่เข้าสู่ระบบ (ไอพี)แก้ไข

คือผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ มักเป็นผู้ใช้ขาจร แต่ให้ดีคือแนะนำให้เข้าสู่ระบบจะดีกว่านะจ้ะ ดูที่ข้อดีอีกล้านแปดได้เลย

ผู้ใช้เริ่มต้นแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้เริ่มต้นมี 3,616 คน ดูที่นี่

ผู้ใช้เริ่มต้นคือกลุ่มผู้ใช้ที่ทุกคนจะได้รับโดยทันทีที่มีบัญชีผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้ทุกคนจะอยู่ในกลุ่มนี้ ทั้งนี้จะไม่รวมผู้ใช้ไอพี ผู้ใช้ในกลุ่มนี้จะมีชื่อผู้ใช้และเมื่อลงชื่อโดยใช้ ~~~~ จะแทรกลิงก์เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณพร้อมเวลาโดยอัตโนมัติ และสิทธิ์พิเศษในการใช้ปุ่มรูปดาว ซึ่งก็คือรายการเฝ้าดู ที่ใช้สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงในหน้านั้น ๆ อย่างง่ายได้

กรณีติดต่อกัน ผู้ใช้อื่นสามารถที่จะส่งอีเมลหาคุณได้โดยใช้ "พิเศษ:อีเมลผู้ใช้" แบบเป็นส่วนตัวอีกขั้นกว่าหน้าผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ทั้งสองฝั่งก็ต้องเพิ่มและยืนยันอีเมลกับทางไร้สาระนุกรมก่อนที่การตั้งค่า

ผู้ใช้ทั่วไปแก้ไข

หลังจากผู้ใช้มีการแก้ไขและอายุบัญชีได้จำนวนหนึ่ง ผู้ใช้จะถูกยกระดับเป็นผู้ใช้ในระดับนี้ ซึ่งจะถือว่าผู้ใช้ในกลุ่มนี้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเล่นบทความในไร้สาระนุกรมมาระดับหนึ่งแล้ว เมื่อผู้ใช้อยู่ในระดับนี้จะสามารถแก้ไขหน้าที่ถูกกึ่งล็อคเพื่อป้องกันการก่อกวน และสามารถเปลี่ยนชื่อหน้าบทความหรือย้ายได้

ผู้ย้อนรวดเดียวแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ย้อนรวดเดียวมี 8 คน ดูที่นี่

ผู้ใช้ที่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ จะได้รับเอกสิทธิ์สามารถย้อนการแก้ไขไหนก็ได้อย่างสะดวก เพียงแค่กดที่ ย้อนรวดเดียว 2 การแก้ไข (นี่คือตัวอย่าง) ในหน้าปรับปรุงล่าสุดมันก็จะทำการย้อนทันใจทันที

กรณีที่คุณอยู่ในกลุ่มผู้ใช้นี้ คุณจะได้รับสิทธิพิเศษกว่าใครในการมีปุ่ม "ย้อนผู้ใช้นี้รวดเดียว" ที่ใน "หน้าที่ผู้ใช้นี้ละเลง" ด้วย ซึ่งมีประโยชน์มากในการย้อนการก่อกวนโดยผู้ใช้คนเดิม เปิดใช้งานได้ที่การตั้งค่าในส่วนลูกเล่นเสริม

บอตแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มบอตมี 6 คน ดูที่นี่
ดูบทความหลักที่ ไร้สาระนุกรม:บอต

ผู้ใช้ในกลุ่มนี้ไม่ถือเป็นมนุษย์ แต่เป็นบัญชีพิเศษที่เมื่อทำการสิ่งใดแล้วจะไม่มีผู้ใดเห็น เพราะระบบถือว่าเป็นกระบวนการอัตโนมัติ และหากเลือกจะดูกลุ่มผู้ใช้นี้ทำงานแล้วล่ะก็ จะพบกับกำแพงข้อความจำนวนมากที่จะทับถมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อื่นไปอีก

โดยธรรมชาติ กลุ่มนี้จะมีผู้ควบคุมบอตอยู่ และผู้ใช้ในกลุ่มก็ไม่ถือเป็นละครหุ่น เพราะสร้างขึ้นมาเพื่อการบำรุงรักษาโดยเฉพาะ กรณีมีผู้สร้างบอตขึ้นมาเพื่อก่อนกวน ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อค ผู้ย้อนรวดเดียวก็สามารถย้อนผู้ใช้ได้อยู่เช่นกัน

หมายเหตุ: ผู้ใช้ในกลุ่มบอตไม่สามารถแก้ไขหน้าใด ๆ ผ่านอินเตอร์เฟซปกติได้ ต้องแก้ไขผ่าน API เท่านั้น

ผู้ควบคุมประวัติแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ควบคุมประวัติมี 6 คน ไม่สามารถดูรายชื่อได้

ผู้ใช้ในกลุ่มนี้สามารถที่จะซ่อนการแก้ไข หรือลบประวัติอันน่าจะเสื่อมเสียของประวัติหน้าได้ เพราะแม้จะย้อนผู้ใช้แล้ว แต่บางการแก้ไขช่างไม่น่าให้อภัยและไม่สมควรเก็บไว้ หรือมีข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรอยู่บนอิเตอร์เน็ต

ผู้ใช้ในกลุ่มนี้เคยมีมาก่อน แต่ปัจจุบันความสามารถของกลุ่มผู้ใช้นี้นั้น ผู้ดูแลระบบสามารถทำแทนได้ทั้งหมดไปแล้ว คุณจะไม่พบผู้ใช้กลุ่มนี้ในพิเศษ:รายชื่อสิทธิกลุ่มผู้ใช้งาน แต่จะยังพอเห็นผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบบางคนมีกลุ่มผู้ใช้นี้อยู่บ้าง เพราะติดมาจากก่อนหน้านั่นเอง

ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ดูแลระบบมี 16 คน ดูที่นี่ และผู้ใช้ในกลุ่มผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งมี 7 คน ดูที่นี่

ไม่พูดปากมากความ ไปดูที่ UN:SYSOP ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลทั้งมากทั้งมายหลากหลายชนิดไว้แล้ว

ทีมงานแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มทีมงานมี 0 คน ดูที่นี่

กลุ่มผู้ใช้ที่ไม่รู้เกิดมาจากส่วนไหนของระบบ อาจสร้างไว้สำหรับการทดสอบการสร้างผู้ใช้หรือการทดสอบของตัวคุณ ผู้ใช้:Carlb เองกระมัง สิทธิ์ในกลุ่มนี้แทบไม่มีอะไรเลยในรายชื่อสิทธิ์ นอกจากการ "Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)"

ผู้มีตาปีศาจแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มผู้มีตาปีศาจมี 14 คน ดูที่นี่

ผู้ใช้มีตาปีศาจของไร้สาระนุกรม เป็นคนดีกว่าที่ไอแค่กๆหลายเท่า เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ประโยชน์พิเศษในการเข้าถึงตาปีศาจ เพื่อดูว่าผู้ใช้กับไอพีนั้น ๆ เป็นคนเดียวกันหรือเปล่า หากพบว่าตรงกันก็สรุปได้แบบง่าย ๆ ว่า หุ่นเชิดกับคนเชิดหุ่นแน่ ๆ มักจะออกโรงเมื่อมีการก่อกวน แต่ก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องระมัดระวังไม่ทำข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลเข่นกัน

ผู้ใช้ยืนยันอีเมลแก้ไข

ผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้ยืนยันอีเมลมี 4 คน ดูที่นี่

ผู้ใดได้ชื่อว่าอยู่ในกลุ่มผู้ใช้นี้ นั่นหมายถึง เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเพิ่มขึ้นเลย (มีไว้ทำไมฟ้ะ) ถึงจะไม่มีสิทธิ์ใดมาก แต่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนมาแล้วระดับนึงว่าผู้ใช้นี้มีตัวตนจริง ๆ (แต่บอตบางตัวก็อยู่ในกลุ่มผู้ใช้นี้ประหนึ่งเป็นมนุษย์)

ข้อดีจริง ๆ ของผู้ใช้ในกลุ่มนี้คือ สามารถส่งอีเมลหาผู้ใช้ในกลุ่มนี้ด้วยกันได้ในนามผู้ใช้ตัวเอง แต่ ส่งหาคนอื่นนอกจากนี้ไม่ได้นะ

กระนั้น ผู้ดูแลระบบยังสามารถนำตัวเองออกจากกลุ่มนี้ก็ได้ หรือผู้ใช้จะฝากผู้ดูแลสิทธิ์เอาออกให้ก็ได้เช่นกัน และยังสามารถติดต่อกันได้อยู่ ผู้ใช้สามารถอยู่ในกลุ่มนี้โดยการเพิ่มอีเมลในการตั้งค่า